Ohlášky 6. června 2021

/ Ohlášky / Ohlášky 6. června 2021

Ohlášky – 6. června 2021

 • Výuka náboženství se koná online každé pondělí v 17.15 hodin.
 • Setkání pastoračně - ekonomické rady farnosti Ořech. Srdečně zveme všechny členy pastoračně - ekonomické rady na pracovní setkání, které se uskuteční 17. 6. v 19.00 hodin ve farním areálu v Ořechu.
 • Farní odpoledne tzv. „Vítání prázdnin“ se uskuteční 19. 6. v 17.00 hodin v Ořechu na farní zahradě. Srdečně zveme.
 • Pouť na Krtni. Poutní mše sv. v kostele sv. Jana a Pavla na Krtni se uskuteční 26. 6. v 16.00 hodin. Srdečně zveme k účasti.
 • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací či finančně.
  Zaplať Pán Bůh všem.
 • Upozorňujeme na možnost přispívat finančně převodem na farní účty. Běžný účet: 381979389/0800,
  Transparentní účet: 5843453369/0800 na opravu kostela v Ořechu (http://www.farnostorech.cz/informace-a-fakta/kontakt). Děkujeme.
 • Současná protiepidemiologická opatření – je třeba dodržovat 2m rozestupy (kromě členů jedné domácnosti), respirátor nebo nanorouška, dezinfekce rukou při vstupu do kostela, sv. přijímání na ruku.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 6.6. - 10. neděle v mezidobí, sv. Norbert
Pondělí 7.6. - sv. Robert
Úterý 8.6. - sv. Medard
Středa 9.6. - sv. Efrém Syrský
Čtvrtek 10.6. - sv. Maxim
Pátek 11.6. – Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Sobota 12.6. - Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie
Neděle 13.6. - 11. neděle v mezidobí, sv. Antonín z Padovy


Publikováno: 5. 6. 2021 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky