Ohlášky 5. září 2021

/ Ohlášky / Ohlášky 5. září 2021

Ohlášky  - 5. září 2021

  • Výuka náboženství ve školním roce 2021/2022 bude pravidelně opět v pondělí od 17.15 hodin na faře v Ořechu. Rodiče prosíme, aby rezervovali právě pondělky na náboženské vzdělávání svých děti. Pravidelná výuka náboženství na faře začne v pondělí 13. září 2021 v 17.15 hodin.
  • Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do přípravy a průběhu akce „Koncert pod lípou“. Zaplať Pán Bůh.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací či finančně.
    Zaplať Pán Bůh všem.
  • Na bohoslužbách jakož i na ostatních farních aktivitách je třeba zachovávat

příslušná aktuálně platná protiepidemická opatření pro vnitřní prostory.

  • Upozorňujeme na možnost přispívat finančně převodem na farní účty.
    Běžný účet: 381979389/0800, Transparentní účet: 5843453369/0800 na opravu kostela v Ořechu (http://www.farnostorech.cz/informace-a-fakta/kontakt). Děkujeme.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 5. 9. - 23. neděle v mezidobí
Pondělí 6.9. - sv. Magnus
Úterý 7.9. - sv. Melichar Grodecký
Středa 8.9. - Svátek Narození Panny Marie
Čtvrtek 9.9. - sv. Petr Klaver
Pátek 10.9. - bl. Karel Spinola
Sobota 11.9. - sv. Emil
Neděle 12.9. - 24. neděle v mezidobí

 


Publikováno: 4. 9. 2021 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky