Ohlášky 5. prosince 2021

/ Ohlášky / Ohlášky 5. prosince 2021

Ohlášky – 5. prosince 2021

 • Dnešní tzv. Mikulášská sbírka je určena na bohoslovce. Děkujeme za vaše dary.
 • Výuka náboženství. Od pondělí 29.11. výuka náboženství bude online. Kontakt na paní katechetku PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.: nelhostejnost@gmail.com
 • Skupinka pro Synodu o synodalitě 2021 bude mít možnost se vyjadřovat k okruhům jednotlivých otázek formou online. Koordinátorkou farní skupiny je paní Jiřina Hovorková. Kontakt: hovorkova@apap.cz.
  První setkání bude 7. prosince 2021 v 18.30 hodin.
 • Každou adventní středu v kostele v Řeporyjích budou v 6.30 hodin rorátní mše svaté při svíčkách.
 • Ve středu 8.12. bude Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Srdečně zveme na Mši sv. v 6.30 hodin v kostele v Řeporyjích.
 • Adventní duchovní obnova s názvem „Na cestě prohlubování víry v Ježíše Krista“ se bude konat online 18.12. od 9.00 hodin. Pokud jste přihlášení do farní databáze, bude Vám zaslán link. Pokud nejste, přihlaste se, prosím, mailem: farar@farnostorech.cz nebo osobně kontaktujte P. Mariusze.
 • Na bohoslužbách jakož i na ostatních farních aktivitách je třeba zachovávat příslušná aktuálně platná protiepidemická opatření pro vnitřní prostory.
 • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací či finančně. Zaplať Pán Bůh všem.
 • Upozorňujeme na možnost přispívat finančně převodem na farní účty. Běžný účet: 381979389/0800, Transparentní účet: 5843453369/0800 na opravu kostela v Ořechu (http://www.farnostorech.cz/informace-a-fakta/kontakt). Děkujeme.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 5.12. - 2. neděle adventní
Pondělí 6.12. - sv. Mikuláš
Úterý 7.12. - sv. Ambrož
Středa 8.12. - Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Neděle 12.12. - 3. neděle adventní


Publikováno: 4. 12. 2021 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky