Ohlášky – 5. listopadu 2017

/ Ohlášky / Ohlášky – 5. listopadu 2017

Ohlášky - 5. listopadu 2017

  • Oprava vitrážních oken v lucerně kostela v Ořechu. Olověná síť vitráží je uvolněná a potrhaná, vitráže mají tendenci hroutit se vlastní vahou. Část jednotlivých skleněných segmentů je poškozena popraskáním s chybějícími částmi. Vitráže jsou oboustranně silně zašpiněny. Technický stav vitráží lze označit jako havarijní. Opravy proběhnou ještě letos. Budeme rádi za Vaše příspěvky na tento účel. Zaplať Pán Bůh všem.
  • Katecheze pro děti. V pondělí 6.11. od 17.15 hodin na faře v Ořechu bude katecheze pro děti. Ti, kdo mají zájem o první sv. přijímání, by měli absolvovat alespoň jeden rok náboženské nauky.
  • Setkání katechumenátu a příprava na biřmování. V pondělí 6.11. v 18.30 hodin na faře v Ořechu bude příprava na biřmování a katechumenát.
  • Listopadová sbírka na charitní činnost v arcidiecézi. Při bohoslužbách v neděli 12. listopadu 2017 se bude konat dušičková sbírka na charitní činnost v arcidiecézi. V roce 2016 bylo celkem vybráno 716 764,- Kč. Prostředky byly použity v souladu se statutem fondu charitativní a humanitární pomoci Arcibiskupství pražského.
  • Pouť dobrovolníků v charitní oblasti ke sv. Anežce. Arcibiskupství pražské zve všechny dobrovolníky spolupracující v charitativní oblasti na poutní mši svatou ke sv. Anežce. Pouť se koná v pondělí dne 13. listopadu 2017 v 18.00 hodin v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.
  • Setkání pastoračně-ekonomické rady. Srdečně zveme na další setkání pastoračně-ekonomické rady, které se uskuteční dne 16.11. 2017 v 18.00 hodin na faře v Ořechu.
  • Kostel sv. Petra a Pavla v Praze-Řeporyjích bude znovuotevřen. Náš filiální kostel v Řeporyjích, který byl uzavřen kvůli rekonstrukci interiéru, bude v neděli 26. 11. 2017 znovuotevřen. Slavnostní mši svatou bude v 11.00 hodin celebrovat pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

Liturgický kalendář:

Neděle 5.11. - 31. neděle v mezidobí

Pondělí 6.11. - sv. Leonard (Linhart)

Úterý 7.11. - sv. Wilibrord

Středa 8.11. - sv. Gottfried (Bohumír)

Čtvrtek 9.11. - Svátek Posvěcení lateránské baziliky

Pátek 10.11. - sv. Lev Veliký

Sobota 11.11. - sv. Martin

Neděle 12.11. - 32. neděle v mezidobí, sv. Josafat


Publikováno: 4. 11. 2017 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky