Ohlášky 5. ledna 2020

/ Ohlášky / Ohlášky 5. ledna 2020

Ohlášky - 5. ledna 2020

  • Slavnost Zjevení Páně. V pondělí 6. 1. 2020 zveme všechny do kostela v Ořechu na mši sv. v 18.00 hodin spojenou s obřadem žehnání vody, kadidla a křídy.
  • Příští neděli je svátek Křtu Páně, kterým končí doba vánoční.
  • Tříkrálová sbírka. Tato sbírka, kterou organizuje Charita, bude se konat po Novém roce od 1. do 14. ledna 2020. Finanční příspěvek se vybírá na charitní služby, které pomáhají seniorům, dětem a lidem ohroženým nouzí. Prosíme všechny, kdo se chtějí k Tříkrálové sbírce připojit jako koledníci (králové) nebo jejich dospělý doprovod, ať se přihlásí Milanu Hovorkovi na e-mail: hovorka@apap.cz nebo mobil: 602 285 188. Děkujeme za Vaše zapojení do této šlechetné iniciativy.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.           

Liturgický kalendář:


Neděle 5.1. 2020 - 2. neděle po Narození Páně
Pondělí 6.1.2020 - Slavnost Zjevení Páně
Úterý 7.1.2020 - sv. Rajmund z Penafortu
Neděle 12.1.2020 - Svátek Křtu Páně


Publikováno: 4. 1. 2020 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky