Ohlášky - 5. května 2019

/ Ohlášky / Ohlášky - 5. května 2019

Ohlášky - 5. května 2019

  • Výuka náboženství bude v pondělí 6. 5. v 17.15 hod. na faře v Ořechu.
  • Příprava na první svaté přijímání a svátost smíření pro děti probíhá v naší farnosti během pondělní farní katecheze. První svaté přijímání bude v neděli 16.6., při mši svaté v 9.30 hod. v Ořechu. První svátost smíření bude ve středu 12.6. v 17.30 hod. v Ořechu.
  • Rozhovory o víře. Jedna se o nabídku duchovní a intelektuální formace, pro všechny, kteří chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem a s církvi. Další setkání se uskuteční 6. 5. 2019 v 18.30 hod. na faře v Ořechu.
  • Májová pobožnost na Krtni. Společně se stodůleckou farností zveme na májové pobožnosti každou květnovou neděli v 15.00 hodin do kostela sv. Jana a Pavla na Krtni.
  • V pátek 24. května se koná Noc kostelů v obou našich kostelích. Pozvěte své známé na konkrétní program i noční atmosféru naších chrámů a nezapomeňte také přijít. U této příležitosti v Ořechu bude otevřená výstava linorytů od Pavla Piekara s názvem Kostel spatřený.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

                 

Liturgický kalendář:

Neděle 5.5. - 3. neděle velikonoční, sv. Gothard

Pondělí 6.5. - sv. Jan Sarkander

Úterý 7.5. - sv. Benedikt II.

Středa 8.5. - Panna Maria, Prostřednice všech milostí

Pátek 10.5. - sv. Izidor

Neděle 12.5. - 4. Neděle velikonoční, sv. Pankrác

 


Publikováno: 5. 5. 2019 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky