Ohlášky 5. dubna 2020 - Květná neděle

/ Ohlášky / Ohlášky 5. dubna 2020 - Květná neděle

Ohlášky - Květná neděle (5.4. 2020)

 • Všeobecná karanténa se prodlužuje do 30.4.2020
 • O Květné neděli v kostele v Ořechu se bude konat soukromá mše sv. od 9.00 hodin, ke které jsme zváni připojit se na dálku modlitbou. Kostel bude otevřen od 9. 30 do 11 hodin s možností individuálně přijmout eucharistii.
 • Časové údaje ohledně možnosti návštěvy kostela v Ořechu, během velikonočních svátků, najdeme na nástěnce u obou kostelů nebo na farním webu v kolonce AKTUALITY.
 • Prosíme všechny o pečlivé zachovávání obecných zásad ochrany před virovou infekcí, o ukázněné zachovávání případně uložené karantény a vždy o ohleduplnost vůči zdraví ostatních.
 • Ruší se do odvolání veškeré veřejné PROGRAMY farnosti Ořech.
 • Ruší se do odvolání veškeré veřejné BOHOSLUŽBY v naších kostelích.
 • Při individuální návštěvě kostela do odvolání nebudeme používat kropenky se svěcenou vodou.
 • Počet osob, které mohou být současně v kostele, je omezen na dvě (výjimku tvoří osoby žijící v jedné domácnosti).  Respektujte, prosím, toto opatření a při čekání před kostelem nevytvářejte větší skupinky. Po vstupu do kostela si, prosím, umyjte ruce dezinfekci a po celou dobu pobytu používejte roušku.
 • Prosím všechny, aby do odvolání přijímali eucharistii na ruku a nikoliv do úst.
 • Prosím naše seniory a zdravotně oslabené farníky, aby s ohledem na svou zranitelnost nyní upustili od návštěvy kostela a spojili se s ostatními křesťany prostřednictvím televizních, rozhlasových či online přenosů.
 • K bohoslužbám je možné se připojit prostřednictvím přenosů Televize Noe, Radio Proglas nebo na internetové stránce www.mseonline.cz
 • Návštěva kněze doma u seniorů či nemocných je možná. V případě potřeby se na mě obraťte na telefonním čísle 602136161.
 • Vzhledem k tomu, že se nekonají bohoslužby, tudíž se nekonají také sbírky na provoz a potřeby naší farnosti. Upozorňujeme proto na možnost přispívat převodem na farní účet 381979389/0800. Děkujeme!
 • Spojujme se, prosím, každodenně v modlitbě za Boží pomoc a ochranu a za vzácný dar zdraví.

 


Publikováno: 4. 4. 2020 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky