Ohlášky 5. července 2020

/ Ohlášky / Ohlášky 5. července 2020

Ohlášky – 5. července 2020

  • V letních měsících odpadnou pravidelné mimobohoslužebné aktivity. Pro aktuální informace sledujte, prosíme, ohlášky, náš farní web a nástěnky v kostele. Všem farníkům přejeme požehnaný a klidný čas prázdnin a dovolených. Pamatujme na sebe navzájem v modlitbách!
  • Pouť v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Ořechu se uskuteční 29. 8. 2020 v 15.00. hodin. Po mši sv. bude následovat společné odpoledne na farní zahradě. Předem děkujeme těm, kteří přinesou něco na společný stůl. Všichni jsou srdečně zváni!
  • Upozorňujeme na možnost přispívat převodem na farní účet 381979389/0800. Děkujeme!

 

Liturgický kalendář:

 

Neděle 5.7. - Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy
Pondělí 6.7. - sv. Marie Gorettiová
Sobota 11.7. - Svátek sv. Benedikta
Neděle 12.7. - 15. neděle v mezidobí


Publikováno: 4. 7. 2020 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky