Ohlášky - 4. února 2018

/ Ohlášky / Ohlášky - 4. února 2018

Ohlášky – 4. února 2018

 

  • Katecheze pro děti v pondělí 5.2. z důvodu jarních prázdnin nebude.
  • Setkání katechumenátu a příprava na biřmování v pondělí 5.2.2018  nebude.
  • Eucharistické čtvrtky v kostele v Ořechu. Eucharistický výstav bude v kostele v Ořechu 8.2.2018 od 18.00 – 19.30.
  • Příští neděli 11. února slavíme památku Panny Marie Lurdské a Světový den nemocných. Svátost pomazání nemocných bude možné přijmout během mše sv. v obou kostelích.
  • Letos svátek sv. Valentýna 14. února se překrývá s Popeleční středou. Když budeme projevovat lásku naším drahým třeba slovy: „mám Tě rád“, „miluji Tě“, skutečně CHTĚJME JEJÍCH DOBRO. Mše sv. na Popeleční středu bude v 18.00 v Ořechu.
  • Stodůlecká farnost nabízí nedělní křížové cesty formou procházky. Můžeme se k ním připojit zejména kdy budou putovat do našich kostelů. 3. neděle postní (4. března):  Křížová cesta ke kostelu sv. Petra a Pavla v Řeporyjích.
    Sraz v 15 hodin u kaple na Velké Ohradě. 4. neděle postní (11. března):  Křížová cesta ke kostelu sv. Jana a Pavla na Krtni. Sraz v 15 hodin na stanici metra Stodůlky u turniketů směr Britská čtvrť.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

 

 

Liturgický kalendář:

Pondělí 5.2. - sv. Agáta

Úterý 6.2. - sv. Pavel Miki a druhové

Středa 7.2. - sv. Richard

Čtvrtek 8.2. - sv. Jeroným Emiliani - ct. Mlada

Pátek 9.2. - sv. Apollonie

Sobota 10.2. - sv. Scholastika

Neděle 11.2. - 6. neděle v mezidobí, Panna Maria Lourdská – Světový den nemocných


Publikováno: 4. 2. 2018 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky