Ohlášky 4. října 2020

/ Ohlášky / Ohlášky 4. října 2020

Ohlášky – 4. října 2020

  • Arcibiskupství pražské informovalo o své domluvě s Vládou ČR, podle níž je výuka náboženství bez ohledu na místo konání řádnou výukou, nikoli volnočasovou aktivitou. Proto probíhá podle stejných předpisů, které platí pro školní vyučování 1. nebo 2. stupně. Pravidelná výuka náboženství na faře začne tedy v pondělí 5. října 2020 v 17.15 hodin. O případných změnách budeme rodiče informovat.
  • Měsíc říjen – měsíc růžencové modlitby.
  • Dotazník pro farníky ořešské a řeporyjské. Milí přátele, opatření proti šíření nákazy Covid 19 ukázaly, že při uzavření kostelů nemám na všechny kontakt. Neměl jsem tedy možnost Vás kontaktovat a dozvědět se, jak se Vám daří, zdali něco nepotřebujete. Proto bych rád, pouze pro účely života farnosti, měl možnost se s Vámi spojit v těžkých i lepších časech. Budu vděčný, pokud mi poskytnete několik údajů. Formulář najdete vzadu v kostele. Vyplněný odevzdávejte, prosím, v sakristii. Elektronickou verzi dotazníku najdete na webu farnosti v rubrice „aktuality“. Děkuji za Váš čas a těším se na další spolupráci!
  • Nové volby do Pastorační rady. Vzhledem k dovršení čtyřletého období existence současné Pastorační rady farnosti dochází k její nové volbě. V terminu od 14. záři do 4. října 2020 se budou přijímat v sakristii v obou kostelích návrhy kandidátů do nové rady. Následně v neděli 11. října proběhne na nástěnkách a při bohoslužbách prezentace kandidátů a 18. října vlastní volba. Vyhlášení výsledku volby a jmenování členů se plánuje na neděli 25. října 2020. Bylo by vhodné, aby byly zastoupené jednotlivé obce patřící do naší farnosti: Ořech, Řeporyje, Třebonice, Jinočany, Zbuzany.
  • COVID-mimořádná opatření. Na základě vydaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platí od 10. září 2020 povinnost mít zakrytý nos a ústa ve vnitřních prostorách kostelů i dalších budov. Doporučuji všem, kteří mají jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, příp. zvýšenou teplotu, aby se chovali zodpovědně vůči druhým a zvážili svou osobní účast na bohoslužbě. Dezinfekce rukou lze uskutečnit u vchodu do kostela. Z kropenek je odstraněna svěcená voda. Svaté přijímání se bude podávat jenom na ruku. Doporučuji opět na nějaký čas upustit od podávání rukou při pozdravení pokoje. Všechna nařízení a omezení přijímejme, prosím, jako výraz ohleduplnosti a zodpovědnosti vůči druhým.
  • Upozorňujeme na možnost přispívat převodem na farní účet 381979389/0800. Děkujeme!

Liturgický kalendář:

Neděle 4.10. - 27. neděle v mezidobí, sv. František z Assisi
Úterý 6.10. - sv. Bruno
Středa 7.10. - Panna Maria Růžencová
Pátek 9.10. sv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonard
Neděle 11.10. - 28. neděle v mezidobí


Publikováno: 4. 10. 2020 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky