Ohlášky - 4. neděle adventní

/ Ohlášky / Ohlášky - 4. neděle adventní

Ohlášky - 4. neděle adventní

 • Po mší sv. zveme na nedělní farní kávu na faru.
   
 • V kostele v Ořechu bylo instalováno nové ozvučení. Instalaci provedla firma Ozvuk. Celková cena činí 48 940 Kč.  Budeme vděční, pokud se najde sponzor, dárce na pokrytí této částky. K dnešnímu dni se vybralo 22. tis. kč na tento účel. Příspěvek lze předat osobně kněžím anebo poslat na farní účet: 381979389/0800. Variabilní symbol 777. Moc děkujeme.
   
 • Blíží se konec roku. Rádi bychom upozornili na příležitost přispět finančním darem na farnost s možností následného odpočtu od daňového základu. Pro farnost je to jedna z nejšikovnějších forem podpory, protože jí celá zůstává. Dar stačí poslat na účet farnosti a uvést svoje jméno a adresu do zprávy pro příjemce.
   
 • Výuka náboženství pro děti v pondělí v 17.15. na faře v Ořechu.
   
 • Předvánoční zpovídání. Příležitost ke svátosti smíření bude v úterý 20. 12. v Ořechu od 17.00 do 19.00 (zpovídat budou oba kněží).  
   
 • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, práci nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.
   
 • Rozpis Vánočních bohoslužeb k dispozici na nástěnce nebo na farních webových stránkách v kolonce aktuality.
   

Liturgický kalendář:

Sobota 24.12. - Štědrý den

Neděle 25.12. - Slavnost Narození Páně

Pondělí 26.12. - sv. Štěpán

Úterý 27.12. - sv. Jan Evangelista

Středa 28.12. - sv. Betlémské děti, mučedníci

Čtvrtek 29.12. - sv. Tomáš Becket

 Pátek 30.12. - Svátek Svaté rodiny

Sobota 31.12. - sv. Silvestr

Neděle 1.1. 2017 – Nový rok, Slavnost Matky Boží Panny Marie


Publikováno: 17. 12. 2016 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky