Ohlášky - 4. března 2018

/ Ohlášky / Ohlášky - 4. března 2018

Ohlášky – 4. března 2018

 

  • Katecheze pro děti v pondělí 5. 3. v 17.15 hod. na faře v Ořechu.
  • Setkání katechumenátu a příprava na biřmování v pondělí 5. 3. 2018 v 18.30 hod. na faře v Ořechu.
  • Eucharistické čtvrtky v kostele v Ořechu. Eucharistický výstav bude v kostele v Ořechu 8. 3. 2018 od 18.00 hod. do 19.30 hod.
  • Pobožnost křížové cesty v kostele v Ořechu se koná každý pátek před mši sv.
  • Stodůlecká farnost nabízí nedělní křížové cesty formou procházky. Dnes tj. 4. března:  Křížová cesta ke kostelu sv. Petra a Pavla v Řeporyjích. Sraz v 15.00 hod. u kaple na Velké Ohradě. 4. neděle postní (11. března):  Křížová cesta ke kostelu sv. Jana a Pavla na Krtni. Sraz v 15.00 hod. na stanici metra Stodůlky u turniketů směr Britská čtvrť.
  • 24 hodin pro Pána. Svatý otec František vyhlásil v roce 2014 prostřednictvím Papežské rady pro novou evangelizaci projekt 24 hodin pro Pána, tedy dvaceti čtyř hodinový prostor pro svátost smíření spojený s eucharistickou adorací. Je to vždy pátek a sobota před čtvrtou nedělí postní, což letos připadá na 9. a 10. března. Vzhledem ke snadné dostupnosti bude v Praze tento program tradičně v kostele Panny Marie Sněžné. Začne v pátek 9. března v 18.00 hod. mší svatou a bude pokračovat celou noc a celý den až opět do 18.00 hod. 10. března 2018.
  • Světový den mládeže v pražské arcidiecézi. Program začíná v pátek 23. března večer od 20.00 hod. společnou adorací v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně. V sobotu 24. března pokračuje od 9.00 hod. na Arcibiskupském gymnáziu (Korunní ul. Praha 2), mše svatá v kostele sv. Ludmily bude od 11.30 hod. Více na: http://www.adcm.cz.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 4.3. - 3. neděle postní, sv. Kazimír

Pondělí 5.3. - sv. Teofil (Bohumil)

Středa 7.3. - sv. Perpetua a Felicita ( Blažena)

Čtvrtek 8.3. - sv. Jan z Boha

Pátek 9.3. - sv. Františka Římská

Neděle 11.3. - 4. neděle postní,


Publikováno: 3. 3. 2018 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky