Ohlášky 31. října 2021

/ Ohlášky / Ohlášky 31. října 2021

Ohlášky - 31. října 2021

 • Výuka náboženství. V pondělí 1. listopadu od 17.15 hodin na faře v Ořechu.
 • Slavnost Všech svatých. 1. listopadu 2021 bude sloužena mše sv. v 18.00 hodin v kostele v Ořechu.
 • Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. 2. listopadu 2021 v kostele v Ořechu v 18.00 hodin se bude konat zádušní mše sv. za všechny zemřelé z naší farnosti. Po bohoslužbě následuje společné zastavení a modlitba na hřbitově v Ořechu. V sobotu 6. 11. 2019 v 11.00 hodin bude bohoslužba za zemřelé na hřbitově v Řeporyjích, ve 12.15 hodin na hřbitově na Krtni.
 • Plnomocné odpustky. Z rozhodnutí papeže lze získat plnomocné odpustky za zemřelé po celý listopad.
 • Na bohoslužbách jakož i na ostatních farních aktivitách je třeba zachovávat příslušná aktuálně platná protiepidemická opatření pro vnitřní prostory.
 • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací či finančně.
  Zaplať Pán Bůh všem.
 • Upozorňujeme na možnost přispívat finančně převodem na farní účty.
  Běžný účet: 381979389/0800, Transparentní účet: 5843453369/0800 na opravu kostela v Ořechu (http://www.farnostorech.cz/informace-a-fakta/kontakt). Děkujeme.
   

Liturgický kalendář:

Neděle 31.10. - 31. neděle v mezidobí
Pondělí 1.11. - Slavnost Všech svatých
Úterý 2.11. - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Středa 3.11. - sv. Martin de Porres
Čtvrtek 4.11. - sv. Karel Boromejský
Pátek 5.11. - sv. Zachariáš a Alžběta, první pátek v měsíci
Sobota 6.11. - sv. Leonard (Linhart)
Neděle 7.11. - 32. neděle v mezidobí


Publikováno: 30. 10. 2021 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky