Ohlášky - 30. záři 2018

/ Ohlášky / Ohlášky - 30. záři 2018

Ohlášky – 30. záři 2018

  • Dnes (30. 9.) se koná Svatováclavská sbírka na církevní školství. V loňském roce bylo vybráno 762 472 Kč a prostředky byly rozděleny církevním školám a školským zařízením působícím v arcidiecézi.
  • Modlitba růžence. Nacházíme se na začátku měsíce října, měsíce, který je v katolické křesťanské tradici vyhrazen větší pozornosti vůči modlitbě růžence. Využijme měsíc říjen k tomu, že se pomodlíme každý den alespoň jeden desátek růžence.
  • Výuka náboženství je opět pravidelně v pondělí v 17.15. na faře v Ořechu.
  • Rozhovory o víře. Od 8. října zahájíme pravidelné setkávání tzv. Rozhovory o víře. Jedna se o nabídku duchovní a intelektuální formace, pro všechny, kteří chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem a s církvi. Setkání se uskuteční na faře v Ořechu v 18.30.
  • Petice na podporu manželství. Žijeme v době, kdy se různí jednotlivci i vlivné skupiny snaží útočit a zpochybňovat nezaměnitelnou, Bohem stvořenou identitu muže a ženy i jejich jedinečný, trvalý vztah v manželství, otevřený přirozeně plození dětí.  V naší zemi se v současné době určitá skupina snaží o změnu ústavy a v ní zakotveného manželství jako svazku muže a ženy. Je třeba, abychom se my katoličtí křesťané a všichni rozumní lidé snažili pozvednout svůj hlas a udělat, co bude možné, abychom tomuto zabránili. Pan kardinál žádá všechny věřící k podepsání petice. Archy jsou k dispozici v sakristii.
  • Farní den. Děkuji všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli připravit farní odpoledne.   
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 30.9. - 26. neděle v mezidobí, sv. Jeroným

Pondělí 1.10. - sv. Terezie od Dítěte Ježíše

Úterý 2.10. - sv. andělé strážní

Středa 3.10. - sv. Maxmilián

Čtvrtek 4.10. - sv. František z Assisi

Pátek 5.10. - První pátek v měsíci

Sobota 6.10. - sv. Bruno

Neděle 7.10. - 27. neděle v mezidobí, Panna Maria Růžencová


Publikováno: 29. 9. 2018 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky