Ohlášky - 30. prosince 2018

/ Ohlášky / Ohlášky - 30. prosince 2018

Ohlášky - 30. prosince 2018

 • Dnes je Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Zejména dnes se modlíme za rodiny z naší farnosti.
 • V pondělí 31. 12. 2018 mše sv. na závěr občanského roku bude v 16. 00 v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Ořechu.
 • V úterý – slavnost Matky Boží, Panny Marie – zasvěcený svátek, pořad bohoslužeb jako v neděli.
 • Na tento pátek připadá 1. pátek v měsíci.
 • Příští neděli je slavnost Zjevení Páně; Během bohoslužby v Ořechu bude žehnání vody, kadidla a křídy.
 • Finanční dar. Jelikož se blíží konec roku, rádi bychom znovu upozornili na příležitost přispět finančním darem na farnost s možností následného odpočtu od daňového základu. Pro farnost je to jedna z nejefektivnějších forem podpory, protože jí celá zůstává. Dar stačí poslat na náš účet a uvést svoje jméno a adresu do zprávy pro příjemce. Potvrzení pošleme poštou nebo po domluvě předáme osobně.  
 • Tříkrálová sbírka. Tato sbírka, kterou organizuje Charita, bude se konat po Novém roce od 1. do 14. ledna 2019. Finanční příspěvek se vybírá na charitní služby, které pomáhají seniorům, dětem a lidem ohroženým nouzí. Děkujeme všem, kteří se zapojí do této šlechetné iniciativy na území naší farnosti.
 • Pravidelný Eucharistický výstav bude až po Novém roce tj. 3. 1. v 18.00 v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Ořechu.
 • Výuka náboženství bude po Novém roce tj. v pondělí 7. 1. 2019 v 17.15 na faře v Ořechu.
 • Rozhovory o víře. Jedna se o nabídku duchovní a intelektuální formace, pro všechny, kteří chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem a s církvi. Další setkání se uskuteční 7. 1. 2019 v 18.30 na faře v Ořechu.
 • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

Liturgický kalendář:

Neděle 30.12. - Svátek Svaté rodiny

Pondělí 31.12. - sv. Silvestr

Úterý 1.1.2019 – Nový rok, Slavnost Matky Boží Panny Marie

Středa 2.1.2019 - sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský

Čtvrtek 3.1.2019 - sv. Jenovéfa, Nejsvětější jméno Ježíš

Pátek 4.1. 2019, První pátek v měsíci

Neděle 6.1.2019 - Slavnost Zjevení Páně
 

"Nazaretský dům je školou, v níž začínáme rozpoznávat Kristův život: je tudíž školou evangelia. Zde se totiž nejprve učíme dívat, poslouchat, rozjímat a do hloubky pronikat, jaká vznešená tajemná síla je ukryta v tom velmi prostém a velmi krásném zjevení Božího Syna. Snad se ho ponenáhlu učíme i napodobovat."                                                                                    Sv. Pavel VI., papež


Publikováno: 29. 12. 2018 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky