Ohlášky 30. května 2021

/ Ohlášky / Ohlášky 30. května 2021

Ohlášky – 30. května 2021

  • Výuka náboženství se koná online každé pondělí v 17.15 hodin.
  • Májová pobožnost. Společně se stodůleckou farností zveme na poslední májovou pobožnost tuto neděli v 15.00 hodin do kostela sv. Jana a Pavla na Krtni.
  • Slavnost Těla a Krve Páně. Ve čtvrtek 3. června bude sloužena mše sv. v 18.00 hodin v Ořechu. Po mši sv. následuje eucharistický výstav.
  • Příští neděli 6. června při mši sv. v 11.00 hodin v Řeporyjích bude se konat První sv. přijímání. Po mši sv. se bude udělovat křest. Pamatujme na děti a jejich rodiny v modlitbě.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací či finančně.
    Zaplať Pán Bůh všem.
  • Upozorňujeme na možnost přispívat finančně převodem na farní účty.

Běžný účet: 381979389/0800, Transparentní účet: 5843453369/0800 na opravu kostela v Ořechu (http://www.farnostorech.cz/informace-a-fakta/kontakt). Děkujeme.

  • Současná protiepidemiologická opatření – je třeba dodržovat 2m rozestupy (kromě členů jedné domácnosti), respirátor nebo nanorouška, dezinfekce rukou při vstupu do kostela, sv. přijímání na ruku.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 30.5. - Slavnost Nejsvětější Trojice, sv. Zdislava
Pondělí 31.5. - Svátek Navštívení Panny Marie
Úterý 1.6. - Sv. Justina, mučedníka
Středa 2.6. - Sv. Marcelina a Petra, mučedníků
Čtvrtek 3.6. - Slavnost Těla a Krve Páně
Pátek 4.6. – První pátek v měsíci
Sobota 5.6. - Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Neděle 6.6. - 10. neděle v mezidobí, sv. Norbert

 


Publikováno: 29. 5. 2021 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky