Ohlášky – 3. záři

/ Ohlášky / Ohlášky – 3. záři

Ohlášky – 3. záři

  • Stětí sv. Jana Křtitele - Pouť 2017​. Pouť v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Ořechu se uskuteční 3. 9. v 9.30. hodin.

Po mši sv. bude následovat společné agapé na farní zahradě. Předem děkujeme těm, kteří přinesou něco na společný stůl. Všichni jsou srdečně zváni!

  • Oprava vitrážních oken v lucerně kostela v Ořechu. Olověná síť vitráží je uvolněná a potrhaná, vitráže mají tendenci hroutit se vlastní vahou. Část jednotlivých skleněných segmentů je poškozena popraskáním s chybějícími částmi. Vitráže jsou oboustranně silně zašpiněny. Technický stav vitráží lze označit jako havarijní. Celková cena za opravu lucerny činí 56 120,- Kč. Budeme rádi za Vaše příspěvky na tento účel. Zaplať Pán Bůh všem.
     
  • Výuka náboženství pro děti v příštím školním roce bude pravidelně v pondělí od 17.15 hodin na faře v Ořechu. Ti, kdo mají zájem o první sv. přijímání, by měli absolvovat alespoň jeden rok náboženské nauky.  Setkání katechumenátu a příprava na biřmování bude také pravidelně v pondělí od 18.30 hodin opět na faře v Ořechu. Pravidelná výuka (příprava) bude zahájena v týdnu od 11. 9. 2017.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.
     

Liturgický kalendář:

 

Neděle 3.9. - 22. neděle v mezidobí, sv. Řehoř Veliký

Pátek 8.9. - Svátek Narození Panny Marie

Neděle 10.9. - 23. neděle v mezidobí


Publikováno: 3. 9. 2017 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky