Ohlášky - 3. února 2019

/ Ohlášky / Ohlášky - 3. února 2019

Ohlášky - 3. února 2019

  • Dnes tj. 3. února si připomínáme památku sv. Blažeje, biskupa a mučedníka; svatoblažejské požehnání bude udíleno na konci mše sv.
  • V sobotu 9. února se koná Den nemocných a starších. Začneme mší sv. v 9.30 hodin spojenou s udělováním svátosti nemocných. Po mši sv. zveme na faru na kafé.
  • Setkání vdov, vdovců. Srdečně zveme na společné setkání vdov, vdovců, které se uskuteční 16. února v Ořechu. Začneme mši sv. v 9.30 hodin za zemřelé partnery. Po mši sv. společné setkání na faře.
  • Eucharistický výstav. Každý čtvrtek v 18.00 hodin v kostele Stětí sv. Jana Křtitele se koná výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní.
  • Výuka náboženství bude v pondělí 4. 2. 2019 v 17.15 hodin na faře v Ořechu.
  • Rozhovory o víře. Jedna se o nabídku duchovní a intelektuální formace, pro všechny, kteří chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem a s církvi. Další setkání se uskuteční 4. 2. 2019 v 18.30 hodin na faře v Ořechu.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.
     

Liturgický kalendář:

Neděle 3.1. - 4. neděle v mezidobí, sv. Blažej

Úterý 5.2. - sv. Agáta

Středa 6.2. - sv. Pavel Miki a druhové

Pátek 8.2. - sv. Josefína Bakhita, panna

Neděle 10.2. - 5. neděle v mezidobí, sv. Scholastika
 

„Já jsem světlo světa, praví Pán; kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života“ (Jan 8,12)


Publikováno: 2. 2. 2019 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky