Ohlášky 3. října 2021

/ Ohlášky / Ohlášky 3. října 2021

Ohlášky - 3. října 2021

 • Výuka náboženství zítra tj. 4. října od 17.15 hodin na faře v Ořechu.
 • Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. Růženec je modlitba Církve. S Marií v něm rozjímáme o tzv. tajemstvích – důležitých událostech ze života našeho Pána, Ježíše Krista.
 • V sobotu 9. října 2021 v 10.00 hodin v pražské katedrále přijmou z rukou Mons. Zdenka Wasserbauera, jáhenské svěcení pro pražskou arcidiecézi František Drozd, Jakub Haloda, Jan Kolouch, Viktor Mach, Petr Megela, Marek Šmíd, Ondřej Špaček, Jan Špaňhel a Jan Šulc. Srdečně zveme k účasti.
 • Druhá sbírka do Fondu mzdové podpory (služného) duchovních v arcidiecézi. V neděli 10.října 2021 se bude konat při bohoslužbách druhá sbírka na služné kněží. Děkujeme za Vaše příspěvky na tento účel.
 • V nedělí 17. října 2021 přijede do naší farnosti na pastorační návštěvu biskup Václav Malý. Bude celebrovat mši sv. v 9.30 hodin v Ořechu. Po mši sv. bude následovat společné agapé ve farním areálu.
 • Podzimní brigáda. Srdečně zveme na brigádu ve farním areálu v Ořechu, která se koná v sobotu 23. 10. od 9.00 hodin. Vezměte si s sebou, prosím, rukavice, hrábě. Předem děkuji za ochotu a pomoc.
 • Misijní neděle. V neděli 24. října 2021 se bude konat při bohoslužbách sbírka na misie. Děkujeme za Vaše příspěvky na tento účel.
 • Na bohoslužbách jakož i na ostatních farních aktivitách je třeba zachovávat příslušná aktuálně platná protiepidemická opatření pro vnitřní prostory.
 • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací či finančně.
  Zaplať Pán Bůh všem.
 • Upozorňujeme na možnost přispívat finančně převodem na farní účty. Běžný účet: 381979389/0800, Transparentní účet: 5843453369/0800  na opravu kostela v Ořechu (http://www.farnostorech.cz/informace-a-fakta/kontakt). Děkujeme.

 

Liturgický kalendář:

Pondělí 4.10. - sv. František z Assisi
Čtvrtek 7.10. - památka Panny Marie Růžencové
Neděle 10.10. - 28. neděle v mezidobí

 


Publikováno: 2. 10. 2021 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky