Ohlášky - 3. prosince 2017

/ Ohlášky / Ohlášky - 3. prosince 2017

Ohlášky - 3. prosince 2017

  • Dnes začíná Advent a nový liturgický rok.
  • Oprava vitrážních oken v lucerně kostela v Ořechu. Oprava oken stála 30 000 kč. Budeme rádi za Vaše příspěvky na tento účel. Zaplať Pán Bůh všem.
  • Kostel sv. Petra a Pavla v Praze-Řeporyjích je znovuotevřen. Díky MHMP, MČ Praha – Řeporyje, Arcibiskupství pražskému, jednotlivým dárcům se podařilo uzavřít další etapu oprav kostela. Děkuji všem, kteří přispěli finančně, práci či věcně v průběhu rekonstrukce interiéru kostela.  
  • Katecheze pro děti. V pondělí 4.12. od 17.15 hodin na faře v Ořechu bude katecheze pro děti. Ti, kdo mají zájem o první sv. přijímání, by měli absolvovat alespoň jeden rok náboženské nauky.
  • Setkání katechumenátu a příprava na biřmování. V pondělí 4.12. v 18.30 hodin na faře v Ořechu bude příprava na biřmování a katechumenát.
  • Eucharistické čtvrtky v kostele v Ořechu. Každý čtvrtek od 18.00 – 19.30 hodin bude možnost společné modlitby. Na požádání bude také příležitost ke svátosti smíření.
  • XV. výstava betlémů​. Srdečně zveme v sobotu 9. prosince 2017,  od 12 do 18 hodin  do kostela sv. Petra a Pavla v Řeporyjích na XV. výstavu betlémů. Od 15 hodin proběhne také koncert -  sboru při kostele sv. Jana Křtitele v Ořechu za doprovodu varhan, houslí a flétny.
  • Dobrovolníci pro 18-tý ročník Tříkrálové sbírky. Tuto sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika a je největší dobrovolnickou akcí u nás. Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců dobrovolníků.  Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Sbírka má ustálená pravidla, vedoucím skupinky musí být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka. Skupinku tvoří obvykle tři koledníci v dětském věku převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíškovi. Uvítáme dobrovolníky pro naši farnost. V případě zájmu kontaktujte, prosím, osobně nebo prostřednictvím mailu faráře.  Sbírka se koná v průběhu prvních dvou lednových týdnů
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

Liturgický kalendář:

Neděle 3.12. - 1. neděle adventní

Pondělí 4.12. - sv. Jan Damašský, sv. Barbora

Úterý 5.12. - sv. Sába

Středa 6.12. - sv. Mikuláš

Čtvrtek 7.12. - sv. Ambrož

Pátek 8.12. - Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Sobota 9.12. - sv. Valerie

Neděle 10.12. - 2. neděle adventní


Publikováno: 2. 12. 2017 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky