Ohlášky 3. listopadu 2019

/ Ohlášky / Ohlášky 3. listopadu 2019

Ohlášky - 3. listopadu 2019

  • Výuka náboženství se koná pravidelně každé pondělí v 17.15 na faře v Ořechu. Další setkání se uskuteční 4. listopadu 2019.
  • Rozhovory o víře. Další setkání se uskuteční až za týden tj. 11. listopadu 2019 v 18.30 hodin na faře v Ořechu.
  • Dospělí zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u faráře.
  • V neděli 10. listopadu 2019, při bohoslužbách, se koná, tzv. Listopadová sbírka na charitní činnost v arcidiecézi. V roce 2018 bylo celkem vybráno 880 059 Kč.
  • Kardinál Dominik Duka, všechny srdečně zve k oslavě 30. výročí kanonizace sv. Anežky České a listopadových dnů 1989. Mši sv., bude v pražské katedrále dne 16. listopadu 2019 od 10.00 hodin celebrovat kardinál Stanisław Dziwisz, emeritní krakovský arcibiskup a dlouholetý osobní sekretář svatého papeže Jana Pavla II.
  • Prosba o finanční podporu. Pokračujeme v postupné rekonstrukci farního areálu v Ořechu (komíny, branka, oprava zvonů) a areálu kostela v Řeporyjích (ohradní zeď). Větší opravy nejsme schopni realizovat bez dotací. Farnost ovšem potřebuje také dary od farníků, abychom byli schopni zaplatit nutný podíl farnosti, nebo další menší opravy. Z těchto důvodů jsme odkázáni na štědrost farníků a dalších dárců, kterým za jejich dosavadní podporu děkujeme. Peníze lze poslat na farní učet:  381979389/0800. Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.           

Liturgický kalendář:

Pondělí 4.11. - sv. Karel Boromejský

Pátek 5.11. - sv. Zachariáš a Alžběta

Sobota 9.11. - Svátek Posvěcení lateránské baziliky

Neděle 10.11. - 32. Neděle v mezidobí, sv. Lev Veliký

 


Publikováno: 2. 11. 2019 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky