Ohlášky 29. září 2019

/ Ohlášky / Ohlášky 29. září 2019

Ohlášky - 29. září 2019

  • Dnes se koná Svatováclavská sbírka na církevní školství. Děkujeme za Váš dar na tento účel. V loňském roce bylo vybráno 857 673 Kč a prostředky byly rozděleny církevním školám a školským zařízením působícím v arcidiecézi.
  • Benefiční koncert na obnovu vyhořelého Včelína Ořech. Srdečně zveme na benefiční koncert duchovní hudby na obnovu vyhořelého Včelína Ořech. Koncert se koná dnes 29. září 2019 v 19.00 hodin v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Ořechu. Účinkuje farní schola s doprovodem varhan. Vstupné dobrovolné.
  • Prosba o finanční podporu. Pokračujeme v postupné rekonstrukci farního areálu v Ořechu (komíny, branka, oprava zvonů) a areálu kostela v Řeporyjích (ohradní zeď). Větší opravy nejsme schopni realizovat bez dotací. Farnost ovšem potřebuje také dary od farníků, abychom byli schopni zaplatit nutný podíl farnosti, nebo další menší opravy. Z těchto důvodů jsme odkázáni na štědrost farníků a dalších dárců, kterým za jejich dosavadní podporu děkujeme. Peníze lze poslat na farní učet:  381979389/0800. Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru.
  • Výuka náboženství se koná pravidelně každé pondělí v 17.15 na faře v Ořechu. Další setkání se uskuteční 30. záři 2019.
  • Rozhovory o víře. Další setkání se uskuteční 30. září 2019 v 18.30 hodin na faře v Ořechu.
  • V neděli 6. října 2019 se uskuteční sčítání návštěvníků bohoslužeb.
  • Modlitba růžence. Nacházíme se na začátku měsíce října, měsíce, který je v katolické křesťanské tradici vyhrazen větší pozornosti vůči modlitbě růžence. Využijme měsíc říjen k tomu, že se pomodlíme každý den alespoň jeden desátek růžence.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.           

Liturgický kalendář:

Pondělí 30.9. - sv. Jeroným

Úterý 1.10. - sv. Terezie od Dítěte Ježíše

Středa 2.10. - sv. andělé strážní

Čtvrtek 3.10.  - sv. Maxmilián

Pátek 4.10. - sv. František z Assisi, První pátek v měsíci

 


Publikováno: 28. 9. 2019 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky