Ohlášky - 29 října 2017

/ Ohlášky / Ohlášky - 29 října 2017

Ohlášky - 29. října 2017

 • Úklid kostela sv. Petra a Pavla v Řeporyjích. Včera tj. 28. října se konala farní brigáda v kostele v Řeporyjích. Všem, kteří přiložili ruku k dílu, moc děkuji.
 • Oprava vitrážních oken v lucerně kostela v Ořechu. Olověná síť vitráží je uvolněná a potrhaná, vitráže mají tendenci hroutit se vlastní vahou. Část jednotlivých skleněných segmentů je poškozena popraskáním s chybějícími částmi. Vitráže jsou oboustranně silně zašpiněny. Technický stav vitráží lze označit jako havarijní. Opravy proběhnou ještě letos. Budeme rádi za Vaše příspěvky na tento účel. Zaplať Pán Bůh všem.
 • Katecheze pro děti. V pondělí 30.10. od 17.15 hodin na faře v Ořechu bude katecheze pro děti. Ti, kdo mají zájem o první sv. přijímání, by měli absolvovat alespoň jeden rok náboženské nauky.
 • Setkání katechumenátu a příprava na biřmování. V pondělí 30.10. v 18.30 hodin na faře v Ořechu bude příprava na biřmování a katechumenát.
 • Pouť dobrovolníků v charitní oblasti ke sv. Anežce. Arcibiskupství pražské zve všechny dobrovolníky spolupracující v charitativní oblasti na poutní mši svatou ke sv. Anežce. Pouť se koná v pondělí dne 13. listopadu 2017 v 18 hodin v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.
 • Benefiční koncert. Arcidiecézní charita Praha pořádá pod záštitou kardinála Dominika Duky 26. benefiční koncert. Uskuteční se 31. října 2017 v 19.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze 1. Koncert moderuje Marek Eben. Výtěžek koncertu podpoří Českou nemocnici v Ugandě. Podrobnosti naleznete na vyvěšeném plakátu.
 • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.
 • Slavnost Všech svatých (1.11.) - Mše sv. v 18.00 hodin v kostele v Ořechu
 • Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (2. 11.) v 18.00 hodin v kostele v Ořechu se koná Mše svatá za zemřelé – REQUIEM
 •  "Dušičkové" bohoslužby slova na hřbitovech:
 • Neděle 29.10 v 16.00 hodin – hřbitov Řeporyje
 • Čtvrtek 2.11. v 19.00 hodin  - hřbitov Ořech
 • Sobota 4.11. v 16.00 hodin – hřbitov na Krtni

 

Liturgický kalendář:

Neděle 29.10. - 30. neděle v mezidobí

Pondělí 30.10. - sv. Marcel

Úterý 31.10. - sv. Wolfgang

Středa 1.11. - Slavnost Všech svatých

Čtvrtek 2.11. - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Pátek 3.11. - sv. Martin de Porres, První pátek v měsíci 

Sobota 4.11. - sv. Karel Boromejský 

Neděle 5.11. - 31. neděle v mezidobí, sv. Zachariáš a Alžběta 

 


Publikováno: 28. 10. 2017 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky