Ohlášky 29. prosince 2019

/ Ohlášky / Ohlášky 29. prosince 2019

Ohlášky - 29. prosince 2019

  • Dnes je svátek Svaté rodiny. Církev na celém světě se modli za rodiny, které jsou v dnešní době tak ohrožené.
  • Konec roku 2019. V úterý 31. 12. 2019 zveme všechny do kostela v Ořechu na mši sv. v 16.00 hodin spojenou s děkovnou pobožností na závěr občanského roku.
  • Pátek je první v měsíci.  
  • Slavnost Zjevení Páně. V pondělí 6. 1. 2020 zveme všechny do kostela v Ořechu na mši sv. v 18.00 hodin spojenou s obřadem žehnání vody, kadidla a křídy.
  • Finanční dar. Jelikož se blíží konec roku, rádi bychom znovu upozornili na příležitost přispět finančním darem na farnost s možností následného odpočtu od daňového základu. Pro farnost je to jedna z nejefektivnějších forem podpory, protože jí celá zůstává. Dar stačí poslat na náš účet (381979389/0800) a uvést svoje jméno a adresu do zprávy pro příjemce. Potvrzení pošleme poštou nebo po domluvě předáme osobně.  Zaplať Pán Bůh.
  • Tříkrálová sbírka. Tato sbírka, kterou organizuje Charita, bude se konat po Novém roce od 1. do 14. ledna 2020. Finanční příspěvek se vybírá na charitní služby, které pomáhají seniorům, dětem a lidem ohroženým nouzí. Prosíme všechny, kdo se chtějí k Tříkrálové sbírce připojit jako koledníci (králové) nebo jejich dospělý doprovod, ať se přihlásí Milanu Hovorkovi na e-mail: hovorka@apap.cz nebo mobil: 602 285 188. Děkujeme za Vaše zapojení do této šlechetné iniciativy.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.           

Liturgický kalendář:


Neděle 29.12.2019 - Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Úterý 31.12.2019 - sv. Silvestr
Středa 1.1.2020 - Slavnost Matky Boží Panny Marie, zasvěcený svátek
Čtvrtek 2.1.2020 - sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský
Pátek 3.1.2020 - Památka Nejsvětějšího jména Ježíš, první pátek v měsíci
Neděle 5.1. 2020- 2. neděle po Narození Páně
Pondělí 6.1.2020 - Slavnost Zjevení Páně


Publikováno: 28. 12. 2019 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky