Ohlášky - 29. dubna 2018

/ Ohlášky / Ohlášky - 29. dubna 2018

Ohlášky – 29. dubna 2018 (5. neděle velikonoční)

  • Katecheze pro děti a příprava na biřmování v pondělí 30 4. se nekoná.
  • Brigáda na Krtní. Včera tj. 28. 4. 2018 se konala brigáda v kostele sv. Jana a Pavla na Krtni. Děkujeme všem, kteří se zapojili do úklidu kostela.   
  • Společný farní výlet (pouť) se koná 1.5.2018. Odjezd z Řeporyjí od kostela je předběžně domluven v 7.00 hod. Pojede se do Skoků u Žlutic, kde je od 11.00 hodin česko-německá mše. Podrobnosti u faráře.
  • Májová pobožnost na Krtni. Společně se stodůleckou farností zveme na májové pobožnosti každou květnovou neděli v 15.00 hodin do kostela sv. Jana a Pavla na Krtni.
  • Arcidiecézní pouť za nová kněžská a řeholní povolání na Sv. Hoře se uskuteční v sobotu 12.5.2018 v 11.00. Podrobný program najdeme na nástěnce.
  • Kardinál  Dominik Duka srdečně zve věřící pražské arcidiecéze na biskupské svěcení Mons. Zdenka Wasserbauera. Slavnost se bude konat v pražské katedrále dne 19. května 2018 v 10.00 hodin.
  • Biřmování pro farníky bude letos 20.5. 2018 v katedrále v 10.00 hodin.
  • Noc kostelů bude letos 25. 5. 2018. Oba naše kostely budou otevřené. Program v Řeporyjích a v Ořechu najdete na webových stránkách: www.nockostelu.cz.
  • První svaté přijímání ve farnosti bude 3.6.2018 v 9.30 hodin v Ořechu.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 29.4. - 5. neděle velikonoční, Svátek sv. Kateřiny Sienské

Pondělí 30.4. - sv. Zikmund

Úterý 1.5. - sv. Josef - dělník

Středa 2.5. - sv. Atanáš

Čtvrtek 3.5. - Svátek sv. Filipa a Jakuba

Pátek 4.5. - sv. Florián

Sobota 5.5. - sv. Gothard

Neděle 6.5. - 6. neděle velikonoční, sv. Jan Sarkander

 


Publikováno: 28. 4. 2018 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky