Ohlášky - 28. října 2018

/ Ohlášky / Ohlášky - 28. října 2018

Ohlášky – 28. října 2018

  • Modlitba růžence. Měsíc říjen je v katolické křesťanské tradici vyhrazen větší pozornosti vůči modlitbě růžence. Využijme měsíc říjen k tomu, že se pomodlíme každý den alespoň jeden desátek růžence.
  • V pondělí 29.10. výuka náboženství se nekoná z důvodů podzimních prázdnin.
  • Rozhovory o víře. Jedna se o nabídku duchovní a intelektuální formace, pro všechny, kteří chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem a s církvi. Další setkání se uskuteční 29.10.2018 v 18.30 na faře v Ořechu.
  • Benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha. Arcidiecézní charita Praha pořádá pod záštitou kardinála Dominika Duky 27. benefiční koncert ve prospěch České nemocnice v Ugandě. Uskuteční se ve středu 31. října 2018 od 19.00 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze 1. Podrobnosti najdete na nástěnce.
  • Slavnost Všech svatých. 1. listopadu 2018 v 18.00 bude sloužena Mše sv. v kostele v Ořechu.
  • Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. 2.11.2018 v 18.00 v kostele v Ořechu bude sloužená Mše sv. za věrné zemřelé – REQUIEM, po bohoslužbě následuje společné zastavení a modlitba na hřbitově v Ořechu. V sobotu 3. 11. 2018 v 11.00 - bohoslužba za zemřelé na hřbitově v Řeporyjích, ve 12.15 na hřbitově na Krtni.
  • Výročí posvěcení kostela sv. Petra a Pavla v Řeporyjích oslavíme slavnostní bohoslužbou v 11.00 v neděli  4. listopadu 2018.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

Liturgický kalendář:

Neděle 28.10. - Svátek sv. Šimona a Judy

Pondělí 29.10. - sv. Narcis

Úterý 30.10. - sv. Marcel

Středa 31.10. - sv. Wolfgang

Čtvrtek 1.11. - Slavnost Všech svatých

Pátek 2.11. - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Sobota 3.11. - sv. Martin de Porres

Neděle 4.11. - 31. neděle v mezidobí, sv. Karel Boromejský


Publikováno: 26. 10. 2018 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky