Ohlášky 28. listopadu 2021

/ Ohlášky / Ohlášky 28. listopadu 2021

Ohlášky - 28. listopadu 2021

  • Na dnešní neděli poslal pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka pastýřské slovo.
  • Výuka náboženství. Od pondělí 29.11. výuka náboženství bude online. Kontakt na paní katechetku PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.: nelhostejnost@gmail.com
  • Z důvodů protiepidemických opatření skupinka pro Synodu o synodalitě 2021 bude mít možnost se vyjadřovat k okruhům jednotlivých otázek formou online případně mailem. Koordinátorkou farní skupiny je paní Jiřina Hovorková. Kontakt: hovorkova@apap.cz. Prosíme, využijte tuto šanci, jak říci biskupům k jednomu z deseti vybraných témat, co vidíte jako podstatné.
  • Každou adventní středu v kostele v Řeporyjích budou v 6.30 hodin rorátní mše svaté při svíčkách.
  • Adventní duchovní obnova s názvem „Na cestě prohlubování víry v Ježíše Krista“ se bude konat online 18.12. od 9.00 hodin. Pokud jste přihlášení do farní databáze, bude Vám zaslán link. Pokud nejste přihlaste se, prosím, mailem: farar@farnostorech.cz nebo osobně kontaktujte P. Mariusze.
  • Na bohoslužbách jakož i na ostatních farních aktivitách je třeba zachovávat

příslušná aktuálně platná protiepidemická opatření pro vnitřní prostory.

  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací či finančně.
    Zaplať Pán Bůh všem.
  • Upozorňujeme na možnost přispívat finančně převodem na farní účty. Běžný účet: 381979389/0800, Transparentní účet: 5843453369/0800  na opravu kostela v Ořechu (http://www.farnostorech.cz/informace-a-fakta/kontakt). Děkujeme.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 28.11. - 1. neděle adventní
Úterý 30.11. - Svátek sv. Ondřeje
Pátek 3.12. - sv. František Xaverský, první pátek v měsíci
Sobota 4.12. - sv. Jan Damašský, sv. Barbora
Neděle 5.12. - 2. neděle adventní

 


Publikováno: 28. 11. 2021 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky