Ohlášky - 28. ledna 2018

/ Ohlášky / Ohlášky - 28. ledna 2018

Ohlášky – 28. Ledna 2018

 

  • Katecheze pro děti. V pondělí 29.1. 2018 od 17.15 hodin na faře v Ořechu bude katecheze pro děti.
  • Setkání katechumenátu a příprava na biřmování bude v pondělí 29.1.2018  v 18.30 hodin na faře v Ořechu
  • Eucharistické čtvrtky v kostele v Ořechu. Eucharistický výstav bude v kostele v Ořechu 1.2.2018 od 18.00 – 19.30.
  • V pátek 2.2. na svátek Uvedení Páně do chrámu bude mše sv. v 18.00 v Ořechu. Během bohoslužby se bude konat žehnání svíček (hromnic).
  • Setkání řeholníků, řeholnic a zasvěcených osob s kardinálem Dominikem Dukou OP, arcibiskupem pražským se bude konat v sobotu 3. února 2018. Mše svatá bude zahájena v 10.00 hodin obřadem žehnání svící v kapitulním kostele Všech svatých na Pražském hradě. Pokračovat bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, do které se půjde z kostela Všech svatých průvodem. Den modliteb za kněze, řeholníky, řeholnice.
  • Svatoblažejské požehnání bude udíleno v nedělí (4.2.) během bohoslužeb.  
  • Tříkrálová sbírka. V rámci této sbírky se vybralo 17 080,70 Kč. Děkuji všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do této sbírky
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

 

 

Liturgický kalendář:

Neděle 28.1. - 4. neděle v mezidobí, sv. Tomáš Akvinský

Pondělí 29.1. - sv. Sulpicius

Úterý 30.1. - sv. Martina

Středa 31.1. - sv. Jan Bosko

Čtvrtek 1.2. - sv. Pionius

Pátek 2.2. - Svátek Uvedení Páně do chrámu

Sobota 3.2. - sv. Blažej, sv. Ansgar (Oskar)

Neděle 4.2. - 5. neděle v mezidobí


Publikováno: 28. 1. 2018 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky