Ohlášky - 28. dubna 2019

/ Ohlášky / Ohlášky - 28. dubna 2019

Ohlášky - 28. dubna 2019

  • Dnes tj. 28.4., se slaví Svátek Božího milosrdenství.
  • Dnes tj. 28.4., po mši sv. v Ořechu zveme na faru na povídání a promítání o pouti do Izraele. O své zážitky se s námi rozdělí Tereza a Dušan Hamouzovi.
  • Výuka náboženství bude v pondělí 29. 4. v 17.15 hod. na faře v Ořechu.
  • Příprava na první svaté přijímání a svátost smíření pro děti probíhá v naší farnosti během pondělní farní katecheze. První svaté přijímání bude v neděli 16.6., při mši svaté v 9.30 hod. v Ořechu. První svátost smíření bude ve středu 12.6. v 17.30 hod. v Ořechu.
  • Rozhovory o víře. Jedna se o nabídku duchovní a intelektuální formace, pro všechny, kteří chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem a s církvi. Další setkání se uskuteční 29. 4. 2019 v 18.30 hod. na faře v Ořechu.
  • Májová pobožnost na Krtni. Společně se stodůleckou farností zveme na májové pobožnosti každou květnovou neděli v 15.00 hodin do kostela sv. Jana a Pavla na Krtni.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.
  • Arcidiecézní eucharistický kongres. V letošním roce uplynulo 70 let od zmařené slavnosti Těla a Krve Páně; tato slavnost byla posledním veřejným vystoupením kardinála Josefa Berana. To je jeden z důvodů konání arcidiecézního eucharistického kongresu. Druhým důvodem je naléhavá výzva k naší očistě a odvaze jít cestou, kterou vytyčil zmíněný kardinál Beran svým heslem „Eucharistie a práce“. V nedělích před letošní slavností Těla a Krve Páně bude na závěr mše svaté zaznívat slovo o eucharistii.   

                 

Liturgický kalendář:

Neděle 28.4. - 2. neděle velikonoční, Svátek Božího milosrdenství

Pondělí 29.4. - Svátek sv. Kateřiny Sienské

Úterý 30.4. - sv. Zikmund

Středa 1.5. - sv. Josef, dělník

Čtvrtek 2.5. - sv. Atanáš

Pátek 3.5. - Svátek sv. Filipa a Jakuba, První pátek v měsíci

Sobota 4.5. - sv. Florián

Neděle 5.5. - 3. neděle velikonoční, sv. Gothard

 


Publikováno: 28. 4. 2019 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky