Ohlášky 28. června 2020

/ Ohlášky / Ohlášky 28. června 2020

Ohlášky – 28. června 2020

  • Tuto neděli 28. června se koná Svatopetrská sbírka na bohoslovce. Děkujeme za Váš finanční dar na tento účel.
  • Bohoslužby během prázdnin v Ořechu: pátek v 18.00 hod. - mše sv., neděle v 9.30 hod. - mše sv.
    Bohoslužby během prázdnin v Řeporyjích: neděle v 11.00 hod. - mše sv.
  • V letních měsících odpadnou pravidelné mimobohoslužebné aktivity. Pro aktuální informace sledujte, prosíme, ohlášky, náš farní web a nástěnky v kostele. Všem farníkům přejeme požehnaný a klidný čas prázdnin a dovolených. Pamatujme na sebe navzájem v modlitbách!
  • Pouť v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Ořechu se uskuteční 29. 8. 2020 v 15.00. hodin. Po mši sv. bude následovat společné odpoledne na farní zahradě. Předem děkujeme těm, kteří přinesou něco na společný stůl. Všichni jsou srdečně zváni!
  • Upozorňujeme na možnost přispívat převodem na farní účet 381979389/0800. Děkujeme!

 

Liturgický kalendář:

Pondělí 29.6. - Slavnost sv. Petra a Pavla
Pátek 3.7. - Svátek sv. Tomáše, První pátek v měsíci
Sobota 4.7. - sv. Prokop
Neděle 5.7. - Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy


Publikováno: 27. 6. 2020 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky