Ohlášky - 27.května 2018

/ Ohlášky / Ohlášky - 27.května 2018

Ohlášky – 27. května 2018

  • Katecheze pro děti bude v pondělí 28. 5. v 17.15 hod. na faře v Ořechu.
  • Setkání katechumenátu a příprava na biřmování bude v pondělí 28. 5. 2018 v 18.30 hod. na faře v Ořechu.
  • Na Slavnost Těla a Krve Páně, ve čtvrtek 31. května, bude mimořádně mše sv. v 18.00 hodin v kostele v Ořechu.
  • Pozvání do katedrály. Na Slavnost Těla a Krve Páně bude od 17hod v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava slavná mše svatá a po ní vyjde eucharistické procesí z katedrály, aby se postupně zastavilo u čtyř oltářů na Hradčanském náměstí.
  • Májová pobožnost na Krtni. Společně se stodůleckou farností zveme na májové pobožnosti každou květnovou neděli v 15.00 hodin do kostela sv. Jana a Pavla na Krtni.
  • Noc kostelů. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do přípravy programu letošního ročníku noci kostelů.
  • První svaté přijímání ve farnosti bude 3.6.2018 v 9.30 hodin v Ořechu. Svátost smíření a společná zkouška dětí a rodičů bude v sobotu 2.6.2018 v 15.00 v kostele v Ořechu. Srdečně zveme.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

Liturgický kalendář:

Neděle 27.5. - Slavnost Nejsvětější Trojice

Středa 30.5. - sv. Zdislava

Čtvrtek 31.5. - Těla a krve Páně

Pátek 1.6. - sv. Justin, První pátek v měsíci

Neděle 3.6. - Slavnost Nejsvětější Trojice

 


Publikováno: 26. 5. 2018 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky