Ohlášky 27. září 2020

/ Ohlášky / Ohlášky 27. září 2020

Ohlášky – 27. září 2020

  • Nový školní rok. Pravidelná výuka náboženství na faře začne v pondělí 5. října 2020 v 17.15 hodin.
  • Dnes se koná Svatováclavská sbírka na církevní školství.
  • Slavnost sv. Václava. V pondělí 28. září, bude mimořádně mše sv. v 18.00 hodin v kostele v Ořechu.
  • Měsíc říjen – měsíc růžencové modlitby.
  • Dotazník pro farníky ořešské a řeporyjské. Milí přátele, opatření proti šíření nákazy Covid 19 ukázaly, že při uzavření kostelů nemám na všechny kontakt. Neměl jsem tedy možnost Vás kontaktovat a dozvědět se, jak se Vám daří, zdali něco nepotřebujete. Proto bych rád, pouze pro účely života farnosti, měl možnost se s Vámi spojit v těžkých i lepších časech. Budu vděčný, pokud mi poskytnete několik údajů. Formulář najdete vzadu v kostele. Vyplněný odevzdávejte, prosím, v sakristii. Elektronickou verzi dotazníku najdete na webu farnosti v rubrice „aktuality“. Děkuji za Váš čas a těším se na další spolupráci!
  • Nové volby do Pastorační rady. Vzhledem k dovršení čtyřletého období existence současné Pastorační rady farnosti dochází k její nové volbě. V terminu od 14. záři do 4. října 2020 se budou přijímat v sakristii v obou kostelích návrhy kandidátů do nové rady. Následně v neděli 11. října proběhne na nástěnkách a při bohoslužbách prezentace kandidátů a 18. října vlastní volba. Vyhlášení výsledku volby a jmenování členů se plánuje na neděli 25. října 2020. Bylo by vhodné, aby byly zastoupené jednotlivé obce patřící do naší farnosti: Ořech, Řeporyje, Třebonice, Jinočany, Zbuzany.
  • COVID-mimořádná opatření. Na základě vydaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platí od 10. září 2020 povinnost mít zakrytý nos a ústa ve vnitřních prostorách kostelů i dalších budov. Doporučuji všem, kteří mají jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, příp. zvýšenou teplotu, aby se chovali zodpovědně vůči druhým a zvážili svou osobní účast na bohoslužbě. Dezinfekce rukou lze uskutečnit u vchodu do kostela. Z kropenek je odstraněna svěcená voda. Svaté přijímání se bude podávat jenom na ruku. Doporučuji opět na nějaký čas upustit od podávání rukou při pozdravení pokoje. Všechna nařízení a omezení přijímejme, prosím, jako výraz ohleduplnosti a zodpovědnosti vůči druhým.
  • Upozorňujeme na možnost přispívat převodem na farní účet 381979389/0800. Děkujeme!

 

Liturgický kalendář:

Pondělí 28.9. - Slavnost sv. Václava
Úterý 29.9. - Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
Středa 30.9. - sv. Jeroným
Čtvrtek 1.10. - sv. Terezie od Dítěte Ježíše
Pátek 2.10. - sv. andělé strážní
Sobota 3.10. - sv. Maxmilián
Neděle 4.10. - 27. neděle v mezidobí, sv. František z Assisi


Publikováno: 27. 9. 2020 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky