Ohlášky 27. října 2019

/ Ohlášky / Ohlášky 27. října 2019

Ohlášky - 27. října 2019

  • Výuka náboženství se z důvodu státního svátku (28.10.) nekoná. Další setkání se uskuteční 4. listopadu 2019.
  • Rozhovory o víře. Setkání se z důvodu státního svátku (28.10.) nekoná. Další setkání se uskuteční 11. Listopadu 2019.
  • Dospělí zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u faráře.
  • Slavnost Všech svatých. 1. 11. 2019 v 18.00 v kostele v Ořechu bude sloužena Mše sv. za všechny věrné zemřelé. Po bohoslužbě následuje společné zastavení a modlitba na hřbitově v Ořechu. V sobotu 2. 11. 2019 v 11.00 - bohoslužba za zemřelé na hřbitově v Řeporyjích, ve 12.15 na hřbitově na Krtni. Plnomocné odpustky, mohou věřící v ČR pro duše v očistci získat už v týdnu před Památkou věrných zemřelých. A to v případě, že v obvyklé době od 2. do 8. listopadu nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitovy.
  • Prosba o finanční podporu. Pokračujeme v postupné rekonstrukci farního areálu v Ořechu (komíny, branka, oprava zvonů) a areálu kostela v Řeporyjích (ohradní zeď). Větší opravy nejsme schopni realizovat bez dotací. Farnost ovšem potřebuje také dary od farníků, abychom byli schopni zaplatit nutný podíl farnosti, nebo další menší opravy. Z těchto důvodů jsme odkázáni na štědrost farníků a dalších dárců, kterým za jejich dosavadní podporu děkujeme. Peníze lze poslat na farní učet:  381979389/0800. Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.           

Liturgický kalendář:

Pondělí 28.10. - Svátek sv. Šimona a Judy

Pátek 1.11. - Slavnost Všech svatých

Sobota 2.11. - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Neděle 3.11. - 31. Neděle v mezidobí, sv. Martin de Porres

 


Publikováno: 26. 10. 2019 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky