Ohlášky - 27. ledna 2019

/ Ohlášky / Ohlášky - 27. ledna 2019

Ohlášky - 27. ledna 2019

 • V tomto týdnu je první pátek v měsíci únoru.
 • O svátku Uvedení Páně do chrámu, v sobotu 2. února, bude mimořádně mše sv. v 9.30 hodin v kostele v Ořechu.​ Na začátku mše svaté bude žehnání svící.
 • Příští neděli tj. 3. února si připomínáme památku sv. Blažeje, biskupa a mučedníka; svatoblažejské požehnání bude udíleno při každé mši sv.
 • Kněžské svěcení. V neděli 3. února 2019 v 10.00 hodin v kostele sv. Václava v areálu Psychiatrické nemocnice v Praze-Bohnicích přijme z rukou Mons. Václava Malého, pomocného biskupa pražského, kněžské svěcení jáhen pražské arcidiecéze Mgr. Jaromír Odrobiňák.
 • V sobotu 9. února se koná Den nemocných a starších. Začneme mší sv. v 9.30 hodin spojenou s udělováním svátosti nemocných. Po mši sv. zveme na faru na kafé.
 • Setkání vdov, vdovců. Srdečně zveme na společné setkání vdov, vdovců, které se uskuteční 16. února v Ořechu. Začneme mši sv. v 9.30 hodin za zemřelé partnery. Po mši sv. společné setkání na faře.
 • Eucharistický výstav. Každý čtvrtek v 18.00 hodin v kostele Stětí sv. Jana Křtitele se koná výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní.
 • Výuka náboženství bude v pondělí 28. 1. 2019 v 17.15 hodin na faře v Ořechu.
 • Rozhovory o víře. Jedna se o nabídku duchovní a intelektuální formace, pro všechny, kteří chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem a s církvi. Další setkání se uskuteční 28. 1. 2019 v 18.30 hodin na faře v Ořechu.
 • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.
   

Liturgický kalendář:

Pondělí 28.1. - sv. Tomáš Akvinský

Čtvrtek 31.1. - sv. Jan Bosko

Sobota 2.2. - Svátek Uvedení Páně do chrámu

Neděle 3.1. - 4. neděle v mezidobí, sv. Blažej
 


Publikováno: 26. 1. 2019 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky