Ohlášky 27. června 2021

/ Ohlášky / Ohlášky 27. června 2021

Ohlášky – 27. června 2021

  • Dnešní sbírka je tzv. svatopetrská, na bohoslovce. Všem dárcům patří dík.
  • Počínaje 1. červencem začíná prázdninový rozpis bohoslužeb. Mše sv. ve čtvrtky se ruší.
  • Výbor Spolku Jindřicha Šimona Baara-Ořech organizuje 7. srpna 2021 výlet do Klenčí pod Čerchovem a okolí po stopách spisovatele, básníka a bývalého ořešského faráře Jindřicha Šimona Baara. Na programu bude setkání s vedením farnosti a obce, návštěva míst spojených s jeho osobou. Svou účast nahlaste, prosím, nejpozději do 15. července na mail: jsborech@gmail.com .
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací či finančně.
    Zaplať Pán Bůh všem.
  • Na bohoslužbách jakož i na ostatních farních aktivitách je třeba zachovávat
  • příslušná aktuálně platná protiepidemická opatření pro vnitřní prostory
  • Upozorňujeme na možnost přispívat finančně převodem na farní účty. Běžný účet: 381979389/0800, Transparentní účet: 5843453369/0800  na opravu kostela v Ořechu (http://www.farnostorech.cz/informace-a-fakta/kontakt). Děkujeme.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 27.6. - 13. neděle v mezidobí, sv. Cyril Alexandrijský
Pondělí 28.6. - sv. Irenej
Úterý 29.6. - Slavnost sv. Petra a Pavla
Pátek 2.7. - sv. Ota, První pátek v měsíci
Sobota 3.7. - Svátek sv. Tomáše
Neděle 4.7. - 14. neděle v mezidobí, sv. Prokop


Publikováno: 27. 6. 2021 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky