Ohlášky 26. září 2021

/ Ohlášky / Ohlášky 26. září 2021

Ohlášky - 26. září 2021

  • Dnešní Svatováclavská sbírka je určena na církevní školství. Všem dárcům patří dík.
  • Výuka náboženství zítra tj. 27. září se nekoná
  • O svátku sv. Václava, v úterý 28. září, bude mimořádně mše sv. 18.00 hodin v kostele v Ořechu.
  • Na bohoslužbách jakož i na ostatních farních aktivitách je třeba zachovávat příslušná aktuálně platná protiepidemická opatření pro vnitřní prostory.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací či finančně.
    Zaplať Pán Bůh všem.
  • Upozorňujeme na možnost přispívat finančně převodem na farní účty.
    Běžný účet: 381979389/0800, Transparentní účet: 5843453369/0800  na opravu kostela v Ořechu (http://www.farnostorech.cz/informace-a-fakta/kontakt). Děkujeme.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 26. 9. - 26. neděle v mezidobí
Pondělí 27.9. - sv. Vincenc z Paula
Úterý 28.9. - Slavnost sv. Václava
Středa 29.9. - Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
Čtvrtek 30.9. - sv. Jeroným
Pátek 1.10. - sv. Terezie od Dítěte Ježíše, První pátek v měsíci
Sobota 2.10. - sv. andělé strážní
Neděle 3.10. - 27. neděle v mezidobí


Publikováno: 25. 9. 2021 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky