Ohlášky - 26. listopadu 2017

/ Ohlášky / Ohlášky - 26. listopadu 2017

Ohlášky - 26. listopadu 2017

  • Oprava vitrážních oken v lucerně kostela v Ořechu. Oprava oken stála 30 000 kč. Budeme rádi za Vaše příspěvky na tento účel. Zaplať Pán Bůh všem.
  • Kostel sv. Petra a Pavla v Praze-Řeporyjích je znovuotevřen. Díky MHMP, MČ Praha – Řeporyje, Arcibiskupství pražskému, jednotlivým dárcům se podařilo uzavřít další etapu oprav kostela. Děkuji všem, kteří přispěli finančně, práci či věcně v průběhu rekonstrukce interiéru kostela.   
  • Katecheze pro děti. V pondělí 27.11. od 17.15 hodin na faře v Ořechu bude katecheze pro děti. Ti, kdo mají zájem o první sv. přijímání, by měli absolvovat alespoň jeden rok náboženské nauky.
  • Setkání katechumenátu a příprava na biřmování. V pondělí 27.11. v 18.30 hodin na faře v Ořechu bude příprava na biřmování a katechumenát.
  • Eucharistické čtvrtky v kostele v Ořechu. Eucharistická adorace je jedním z projevů úcty ke Kristu, přítomnému v proměněné (konsekrované) hostii. Eucharistická adorace je spojena s částečnými odpustky, případně s plnomocnými odpustky, pokud trvá alespoň půl hodiny a jsou splněny ostatní obvyklé podmínky. Chceme pravidelně každý čtvrtek od 18.00 – 19.30 hodin nabídnout možnost společné modlitby. Na požádání bude také příležitost ke svátosti smíření. První modlitební setkání se uskuteční ve čtvrtek 30.11. Více o důležitosti adorace najdeme na farním webu v aktualitách.
  • XV. výstava betlémů​. Srdečně zveme v sobotu 9. prosince 2017,  od 12 do 18 hodin  do kostela sv. Petra a Pavla v Řeporyjích na XV. výstavu betlémů.Od 15 hodin proběhne také koncert -  sboru při kostele sv. Jana Křtitele v Ořechu za doporvodu varhan, houslí a flétny.
  • Arcidiecézní ples mládeže 2017. Arcidiecézní centrum pro mládež pořádá 1. prosince 2017 od 19 hodin v Kulturním centru Novodvorská (Novodvorská 151, Praha 4 - Lhotka) Arcidiecézní ples mládeže. Pozvání na tuto událost je určeno všem mladým lidem, a je tedy i vhodnou příležitostí pozvat své známé a přátele do neformálního prostředí, kde se mohou setkat s křesťany.
  • Dobrovolníci pro 18-tý ročník Tříkrálové sbírky. Tuto sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika a je největší dobrovolnickou akcí u nás. Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců dobrovolníků.  Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Sbírka má ustálená pravidla, vedoucím skupinky musí být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka. Skupinku tvoří obvykle tři koledníci v dětském věku převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíškovi. Uvítáme dobrovolníky pro naši farnost. V případě zájmu kontaktujte, prosím, osobně nebo prostřednictvím mailu faráře.  Sbírka se koná v průběhu prvních dvou lednových týdnů
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

Liturgický kalendář:

Neděle 26.11. - Slavnost Ježíše Krista Krále

Čtvrtek 30.11. - Svátek sv. Ondřeje

Neděle 3.12. - 1. neděle adventní


Publikováno: 25. 11. 2017 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky