Ohlášky 26. ledna 2020

/ Ohlášky / Ohlášky 26. ledna 2020

Ohlášky - 26. ledna 2020

  • Dnes církev slaví Neděli Božího slova. Papež František ustanovil třetí neděli v liturgickém mezidobí jako neděli Božího slova. Tento den, „věnovaný Božímu slovu umožní církvi, aby prožila setkání se zmrtvýchvstalým Kristem, který i nám otevírá pokladnici svého slova, abychom ve světě mohli zvěstovat jeho nevyčerpatelné bohatství“ (Aperuit illis čl. 2).
  • Tříkrálová sbírka. Děkuji všem, kteří se zapojili do této sbírky. Letos jsme vybrali 33 401 Kč. Peníze byly předány Arcidiecézní charitě Praha.
  • Výuka náboženství se koná pravidelně každé pondělí v 17.15 na faře v Ořechu. Další setkání se uskuteční 27. ledna 2020.
  • Rozhovory o víře. Další setkání se uskuteční 27. ledna 2020 v 18.30 hodin na faře v Ořechu.
  • Srdečně zveme na pravidelný čtvrteční Eucharistický výstav v 18.00 hodin v kostele v Ořechu.
  • Naše farnost, ve spolupráci s cestovní kanceláři Palomino, organizuje v dubnu (23.04. - 26.04.) pouť do Polska. Budu rád pokud najdete čas a společně budeme putovat na důležitá a zajímavá posvátná místa v Polsku. Program a podrobné informace najdeme na nástěnkách a farním webu.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.           

 

Liturgický kalendář:


Neděle 26.1.2020 - 3. neděle v mezidobí, Neděle Božího slova
Pondělí 27.1.2020 - sv. Anděla Mericiová
Úterý 28.1.2020 - sv. Tomáš Akvinský
Středa 29.1.2020 -  sv. Sulpicius
Čtvrtek 30.1.2020 - sv. Martina
Pátek 31.1.2020 - sv. Jan Bosko
Neděle 2.2.2020 - Svátek Uvedení Páně do chrámu


 


Publikováno: 25. 1. 2020 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky