Ohlášky 26. července 2020

/ Ohlášky / Ohlášky 26. července 2020

Ohlášky – 26. července 2020

  • Dotazník pro farníky ořešské a řeporyjské. Milí přátele, opatření proti šíření nákazy Covid 19 ukázaly, že při uzavření kostelů nemám na všechny kontakt. Neměl jsem tedy možnost Vás kontaktovat a dozvědět se, jak se Vám daří, zdali něco nepotřebujete. Proto bych rád, pouze pro účely života farnosti, měl možnost se s Vámi spojit v těžkých i lepších časech. Budu vděčný, pokud mi poskytnete několik údajů.  Pro ty, kteří nepoužívají internet, jsme připravili klasický dotazník na papíře, ten najdete vzadu v kostele. Vyplněný odevzdávejte, prosím, v sakristii. Elektronickou verzi dotazníku najdete na webu farnosti v rubrice „aktuality“. Děkuji za Váš čas a těším se na další spolupráci!
  • V letních měsících odpadnou pravidelné mimobohoslužebné aktivity. Pro aktuální informace sledujte, prosíme, ohlášky, náš farní web a nástěnky v kostele. Všem farníkům přejeme požehnaný a klidný čas prázdnin a dovolených. Pamatujme na sebe navzájem v modlitbách!
  • Pouť v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Ořechu se uskuteční 29. 8. 2020 v 15.00. hodin. Po mši sv. bude následovat společné odpoledne na farní zahradě. Předem děkujeme těm, kteří přinesou něco na společný stůl. Všichni jsou srdečně zváni!
  • Upozorňujeme na možnost přispívat převodem na farní účet 381979389/0800. Děkujeme!
     

Liturgický kalendář:

Neděle 26.7. - 17. neděle v mezidobí, sv. Jáchym a Anna
Pondělí 27.7. - sv. Gorazd a druhové
Úterý 28.7. - sv. Nazarius a Celsus
Střed 29.7. - sv. Marta
Čtvrtek 30.7. - sv. Petr Chryzolog
Pátek 31.7. - sv. Ignác z Loyoly
Sobota 1.8. - sv. Alfons z Liguori
Neděle 26.7. - 18. neděle v mezidobí, sv. Eusebius
 


Publikováno: 26. 7. 2020 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky