Ohlášky - 25. února 2018

/ Ohlášky / Ohlášky - 25. února 2018

Ohlášky – 25. února 2018

 

  • Dnes 25. 2. se koná sbírka Svatopetrský haléř, která je určena Svatému otci, aby mohl jménem celé církve přispívat ke zmírnění následků neštěstí či živelných katastrof.
  • Katecheze pro děti v pondělí 26. 2. 2018 v 17.15 hodin na faře v Ořechu.
  • Setkání katechumenátu a příprava na biřmování v pondělí 26. 2. 2018 v 18.30 hodin na faře v Ořechu.
  • Eucharistické čtvrtky v kostele v Ořechu. Eucharistický výstav bude v kostele v Ořechu 1. 3. 2018 od 18.00 – 19.30.
  • Pobožnost křížové cesty v kostele v Ořechu bude každý pátek před mši sv.
  • Stodůlecká farnost nabízí nedělní křížové cesty formou procházky. Můžeme se k ním připojit zejména kdy budou putovat do našich kostelů. 3. neděle postní (4. března):  Křížová cesta ke kostelu sv. Petra a Pavla v Řeporyjích. Sraz v 15.00 hodin u kaple na Velké Ohradě. 4. neděle postní (11. března):  Křížová cesta ke kostelu sv. Jana a Pavla na Krtni. Sraz v 15.00 hodin na stanici metra Stodůlky u turniketů směr Britská čtvrť.
  • 24 hodin pro Pána. Svatý otec František vyhlásil v roce 2014 prostřednictvím Papežské rady pro novou evangelizaci projekt 24 hodin pro Pána, tedy dvaceti čtyř hodinový prostor pro svátost smíření spojený s eucharistickou adorací. Je to vždy pátek a sobota před čtvrtou nedělí postní, což letos připadá na 9. a 10. března. Vzhledem ke snadné dostupnosti bude v Praze tento program tradičně v kostele Panny Marie Sněžné. Začne v pátek 9. března v 18.00 hodin mší svatou a bude pokračovat celou noc a celý den až opět do 18.00 hodin 10. března 2018.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

 

 

 

Liturgický kalendář:

Neděle 25.2. - 2. neděle postní

Pondělí 26.2. - sv. Alexandr

Úterý 27.2. - sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie

Středa 28.2. - sv. Roman

Čtvrtek 1.3. - sv. Suitbert

Pátek 2.3. - sv. Simplicius, první pátek v měsíci,  

Sobota 3.3. - sv. Kunhuta

Neděle 4.3. - 3. neděle postní, sv. Kazimír


Publikováno: 24. 2. 2018 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky