Ohlášky 25. října 2020

/ Ohlášky / Ohlášky 25. října 2020

Ohlášky – 25. října 2020

  • Výuka náboženství se koná online každé pondělí v 17.15 hodin.
  • Měsíc říjen – měsíc růžencové modlitby.
  • Dotazník pro farníky ořešské a řeporyjské. Formulář najdete vzadu v kostele. Vyplněný odevzdávejte, prosím, v sakristii. Elektronickou verzi dotazníku najdete na webu farnosti v rubrice „aktuality“. Děkuji za Váš čas a těším se na další spolupráci!
  • COVID-mimořádná opatření. Od 22. října 2020 platí další výrazná omezení proti pandemii, z čehož vyplývá několik opatření: 

- Ruší se veškerý pravidelný farní program, a to jak bohoslužebný tak i mimobohoslužebný.

- Kostel v Ořechu bude otevřen v nedělí k soukromé modlitbě od 9.30 - 11.00 s možností individuálně přijmout svaté přijímání. 

- Objednané mše svaté (intence) budou kněžími odslouženy soukromě. Sledujte, prosíme, náš farní web (www.farnostorech.cz), kde nalezneme aktuální informace.

- Doufám, že složitá situace nám všem pomůže k hlubšímu vztahu k Bohu, a uvědomění si různých forem jeho přítomnosti mezi námi. Hledejme posilu v Božím slovu obsaženém Bibli, v modlitbě, příležitostné návštěvě kostela. 

- Nezapomeňme na své blízké, zvlášť na ty, kteří potřebují naši pomoc, a podle svých možností jim zkusme pomoci.

  • Katolický týdeník můžeme dostávat každý týden do své poštovní schránky. Již delší dobu je možnost předplatného i v elektronické podobě. Podrobné Informace najdete vzadu na stolku.
  • Upozorňujeme na možnost přispívat převodem na farní účet 381979389/0800. Děkujeme!

Liturgický kalendář:

Neděle 25.10. - 30. neděle v mezidobí
Středa 28.10. - Svátek sv. Šimona a Judy
Čtvrtek 22.10. - sv. Marie Salome
Pátek 30.10. - sv. Marcel
Sobota 24.10. - sv. Antonín Maria Klaret
Neděle 1.11. - Slavnost Všech svatých
Pondělí 2.11. - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé


Publikováno: 25. 10. 2020 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky