Ohlášky 25. listopadu 2018

/ Ohlášky / Ohlášky 25. listopadu 2018

Ohlášky - 25. listopadu 2018

  • Výuka náboženství bude v pondělí 26.11. v 17.15 na faře v Ořechu.
  • Rozhovory o víře. Jedna se o nabídku duchovní a intelektuální formace, pro všechny, kteří chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem a s církvi. Další setkání se uskuteční 26.11.2018 v 18.30 na faře v Ořechu.
  • Arcidiecézní mariánská pouť na Svatou Horu. Arcibiskup pražský, zve všechny k účasti na Arcidiecézní mariánské pouti na Svatou Horu v sobotu dne 8. prosince 2018. Při této pouti bude Pan kardinál Dominik Duka OP celebrovat mši svatou na poděkování za Vestfálský mír, za oběti Třicetileté války a za obnovu Mariánského sloupu. Program začíná v 10.00 modlitbou růžence. V 10.30 následuje přednáška doc. PhDr. Marka Šmída, Ph.D., na téma Katolická církev v době první Československé republiky. V 11.00 děkovná mše sv. Podrobnosti najdeme na plakátu.
  • Akce Red Wednesday čili Červená středa. ČBK spolu s Ekumenickou radou církví v ČR, Federací židovských obcí v ČR a z iniciativy europoslance Pavla Svobody se letos připojuje k iniciativě britské pobočky křesťanské organizace Církev v nouzi (Aid to the Church in Need), která připomíná osoby pronásledované po celém světě pro jejich víru. Iniciativa chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství. Podrobnosti naleznete na plakátu.
  • Arcidiecézní ples mládeže. V pátek 30. listopadu 2018 se uskuteční Arcidiecézní ples mládeže. Ples bude od 19.00 hod. v Kulturním centru Novodvorská, Novodvorská 1013/151, 142 00 Praha 4. Podrobnosti naleznete na plakátech.
  • Adventní výzva Arcidiecézní charity Praha: Obdarujte o Vánocích nejen své blízké, ale i bližní v nouzi. Arcidiecézní charity Praha v adventní výzvě se obrací na širokou veřejnost s žádostí o pomoc lidem s tělesným postižením, kteří jsou upoutání na invalidní vozík. Ke svobodnému životu potřebují pomoc osobních asistentů. Dar ve výši 200 korun promění Charita v průběhu celého příštího roku vždy na jednu hodinu osobní asistence! Podrobnosti na nástěnkách nebo zde.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

Liturgický kalendář:

Neděle 25.11. - Slavnost Ježíše Krista Krále

Pátek 30.11. - Svátek sv. Ondřeje

Neděle 2.12. – 1. neděle adventní

 


Publikováno: 23. 11. 2018 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky