Ohlášky 25. dubna 2021

/ Ohlášky / Ohlášky 25. dubna 2021

Ohlášky – 24. dubna 2021

 • Výuka náboženství se koná online každé pondělí v 17.15 hodin.
 • Májová pobožnost na Krtni. Společně se stodůleckou farností zveme na májové pobožnosti každou květnovou neděli
  v 15.00 hodin do kostela sv. Jana a Pavla na Krtni.
 • Dne 3. března 2021 byl oficiálně zapsán, u Městského soudu v Praze, Spolek Jindřicha Šimona Baara - Ořech.
  Spolek podporuje komunitní činnost založenou na křesťanských hodnotách v historickým areálu fary v Ořechu,
  kde žil a tvořil Jindřich Šimon Baar. Usiluje o to, aby kulturně - duchovní odkaz kněze a spisovatele Jindřicha Šimona Baara
  byl stále aktuální také v dnešní době.
 • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací či finančně.
  Zaplať Pán Bůh všem.
 • Dle usnesení Vlády ČR lze pořádat bohoslužby z obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, tzn.
  že na bohoslužbě může být přítomno max. 15 lidí.
  Chtěl bych vás tedy požádat o uplatnění pravidla sebekontroly.
 • Upozorňujeme na možnost přispívat finančně převodem na farní účty. Běžný účet: 381979389/0800,
  Transparentní účet: 5843453369/0800  na opravu kostela v Ořechu (http://www.farnostorech.cz/informace-a-fakta/kontakt). Děkujeme.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 25.4. - 4. neděle velikonoční, sv. Marka
Pondělí 26.4. - sv. Richarius
Úterý 27.4. - sv. Zita
Středa 28.4. - sv. Petr Chanel - sv. Ludvík Maria Grignion
Čtvrtek 29.4. - Svátek sv. Kateřiny Sienské
Pátek 30.4. - sv. Zikmund
Sobota 1.5. - Dělník sv. Josef
Neděle 2.5. - 5. neděle velikonoční, sv. Atanáš

 


Publikováno: 24. 4. 2021 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky