Ohlášky 25. července 2021

/ Ohlášky / Ohlášky 25. července 2021

Ohlášky – 25. července 2021

  • Papež František na začátku roku 2021 ustanovil Světový den prarodičů a seniorů, který se v celé církvi bude konat každou čtvrtou neděli v červenci, v blízkosti liturgické památky sv. Jáchyma a Anny, Ježíšových prarodičů. První Světový den prarodičů a seniorů tak připadá na tuto neděli – 25. července. Lze také získat plnomocné odpustky.
  • V těchto dnech jsme opět zaznamenali aktivitu skupiny, která se označuje jako SHINCHEONJI, CÍRKEV JEŽÍŠOVY SVATYNĚ STÁNKU SVĚDECTVÍ. Tato skupina vykazuje rysy sekty. V této chvíli usilují o zápis mezi registrovaná církevní společenství v ČR. Ačkoli se zapojují do mnohých společensky prospěšných aktivit, není jejich působení bez problémů.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací či finančně.
    Zaplať Pán Bůh všem.
  • Na bohoslužbách jakož i na ostatních farních aktivitách je třeba zachovávat
  • příslušná aktuálně platná protiepidemická opatření pro vnitřní prostory
  • Upozorňujeme na možnost přispívat finančně převodem na farní účty.

Běžný účet: 381979389/0800, Transparentní účet: 5843453369/0800

na opravu kostela v Ořechu (http://www.farnostorech.cz/informace-a-fakta/kontakt). Děkujeme.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 25.7. - 17. neděle v mezidobí, sv. Jakub Starší
Pondělí 26.7. - sv. Jáchym a Anna
Úterý 27.7. - sv. Gorazd a druhové
Čtvrtek 29.7. - sv. Marta
Sobota 31.7. – sv. Ignác z Loyoly
Neděle 1. 8. - 18. neděle v mezidobí, sv. Alfons z Liguori


Publikováno: 25. 7. 2021 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky