Ohlášky - 25. března 2018

/ Ohlášky / Ohlášky - 25. března 2018

Ohlášky – 25. března 2018 (6.neděle postní - Květná neděle)

  • Katecheze pro děti v pondělí 26. 3. v 17.15 hod. na faře v Ořechu.
  • Setkání katechumenátu a příprava na biřmování v pondělí 26. 3. 2018 v 18.30 hod. na faře v Ořechu.
  • Předvelikonoční svátost smíření. Příležitost k přijetí svátosti smíření ve Svatém týdnu bude v úterý 27.3. a ve středu 28.3. od 18.00 hod. do 20.00 hod. na faře v Ořechu.
  • Pořad Velikonočních bohoslužeb je k dispozici a nástěnce a na farním webu.
  • Velkopáteční sbírka na Svatou zemi. Připojme se, prosíme, Velkopáteční sbírkou i letos k celému světu, který přispívá na život křesťanů ve Svaté zemi. V roce 2017 bylo vybráno 682 570,- Kč.
  • Kurz lektorů. V sobotu 7. dubna 2018 od 9.00 do 13.00 hod. nabízí Pastorační středisko možnost absolvovat školení lektorů, které povedou P. Michal Němeček a MgA. Jan Horák. Součástí programu kurzu je výuka správného přednesu textů a objasnění liturgických předpisů pro přednášení Božího slova při liturgii a ve společenství. K účasti na školení jsou zváni všichni, kdo se svou lektorskou službou podílí na slavení mše svaté, i všichni, kdo ve společenstvích, ale i soukromě pracují s Božím slovem. Předchozí přihlašování není nutné.
  • Společný farní výlet (pouť) se koná 1.5.2018. Odjezd z Řeporyjí od kostela je předběžně domluven v 7.00 hod. Pojede se do Skoků u Žlutic, kde je od 11.00 hodin česko-německá mše a přede mší i poutní průvod. Můžeme navštívit také Chlum Svaté Máří s kostelem Nanebevzetí P. Marie nebo Mariánskou Týnici. Možná bude stačit si udělat po mši vycházku v okolí Skoků, zajít si někam na dobrý oběd. Pojedeme vlastními vozy, kdo bude chtít a moci, může se dohodnout s někým na společné cestě. Podrobnosti u faráře.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

 

Liturgický kalendář:

Čtvrtek 29.3. - Zelený čtvrtek, Mše na památku Večeře Páně

Pátek 30.3. - Velký pátek, Památka umučení Páně

Sobota 31.3. - Bílá sobota, Velikonoční vigilie

Neděle 1.4. - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Pondělí 2.4. - Pondělí velikonočního oktávu


Publikováno: 24. 3. 2018 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky