Ohlášky - 24. února 2019

/ Ohlášky / Ohlášky - 24. února 2019

Ohlášky - 24. února 2019

 • Svatopetrský haléř. Dnešní sbírka je věnovaná na humanitární aktivity církve. V roce 2018 bylo celkem vybráno 861 837 Kč a prostředky byly odeslány Svatému otci, aby mohl jménem církve přispívat ke zmírnění následků neštěstí či živelných katastrof a také pomáhat obětem válečných konfliktů, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.
 • Výuka náboženství bude v pondělí 25. 2. v 17.15 hod. na faře v Ořechu.
 • Příprava na první svaté přijímání a svátost smíření pro děti probíhá v naší farnosti během pondělní farní katecheze. Tuto přípravu začneme postní dobou. První svaté přijímání bude v neděli 16.6., při mši svaté v 9.30 hod. v Ořechu. První svátost smíření bude ve středu 12.6. v 17.30 hod. v Ořechu.
 • Rozhovory o víře. Jedna se o nabídku duchovní a intelektuální formace, pro všechny, kteří chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem a s církvi. Další setkání se uskuteční 25. 2. 2019 v 18.30 hod. na faře v Ořechu.
 • Eucharistický výstav. Každý čtvrtek v 18.00 hod. v kostele Stětí sv. Jana Křtitele se koná výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní.
 • Popeleční středa.  Na Popeleční středu (6. 3.) bude Mše sv. v 18.00 hod. v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Ořechu. Během bohoslužby se bude udělovat tzv. popelec. Den přísného postu.
 • Pobožnost křížové cesty v kostele v Ořechu bude každý pátek před mši sv.
 • Stodůlecká farnost nabízí nedělní křížové cesty formou procházky. Můžeme se k nim připojit zejména, kdy budou putovat do našich kostelů. 2. neděle postní (17. března):  Křížová cesta ke kostelu sv. Jana a Pavla na Krtni. Sraz v 15.00 hod. na stanici metra Stodůlky u turniketů směr Britská čtvrť. 3. neděle postní (24. března):  Křížová cesta ke kostelu sv. Petra a Pavla v Řeporyjích. Sraz v 15.00 hod. u kaple na Velké Ohradě.
 • Noc kostelů se bude letos konat v pátek 24. května. Rádi bychom opět připravili program v obou kostelích naší farnosti. V Řeporyjích koordinátorem bude Ing. Jan Čuba. V Ořechu P. Mariusz Kuźniar. Rádi uvítáme spolupracovníky. Hlaste se, prosím, v sakristii. Budeme vděční za Vaše zapojení.   
 • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.
   


 


Publikováno: 23. 2. 2019 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky