Ohlášky 24. října 2021

/ Ohlášky / Ohlášky 24. října 2021

Ohlášky - 24. října 2021

 • Výuka náboženství zítra tj. 25. 10. 2021, z důvodů podzimních prázdnin, se nekoná.
 • Podzimní brigáda. Moc děkuji těm, kteří se na včerejších pracích ve farním dvoře podíleli. Zaplať Pán Bůh.
 • Misijní neděle. Den modliteb za misie. Dnešní sbírka je určena na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl.
 • Slavnost Všech svatých, tj. v pondělí 1. 11. 2021 v 18.00 hodin v kostele v Ořechu bude sloužena mše sv.
 • Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, tj.  v úterý 2. 11. 2021 v kostele v Ořechu v 18.00 hodin se bude konat zádušní mše sv. za všechny zemřelé z naší farnosti. Po bohoslužbě následuje společné zastavení a modlitba na hřbitově v Ořechu.
  V sobotu 6. 11. 2019 v 11.00 hodin - bohoslužba za zemřelé na hřbitově v Řeporyjích, ve 12.15 hodin na hřbitově na Krtni.
 • Plnomocné odpustky. Od 25. 10. mohou věřící získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.
 • Na bohoslužbách jakož i na ostatních farních aktivitách je třeba zachovávat příslušná aktuálně platná protiepidemická opatření pro vnitřní prostory.
 • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací či finančně. Zaplať Pán Bůh všem.
 • Upozorňujeme na možnost přispívat finančně převodem na farní účty. Běžný účet: 381979389/0800, Transparentní účet: 5843453369/0800 na opravu kostela v Ořechu (http://www.farnostorech.cz/informace-a-fakta/kontakt). Děkujeme.

 

Liturgický kalendář:

Čtvrtek 28.10. - Svátek sv. Šimona a Judy
Neděle 31.10. - 31. neděle v mezidobí


Publikováno: 23. 10. 2021 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky