Ohlášky 24. listopadu 2019

/ Ohlášky / Ohlášky 24. listopadu 2019

Ohlášky - 24. listopadu 2019

  • Výuka náboženství se koná pravidelně každé pondělí v 17.15 na faře v Ořechu. Další setkání se uskuteční 25. listopadu 2019.
  • Rozhovory o víře. Další setkání se uskuteční 25. listopadu 2019 v 18.30 hodin na faře v Ořechu.
  • 27. listopadu 2019 se v našich diecézích uskuteční akce nazvaná Červená středa.  Česká biskupská konference se tak společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR chce připojit k iniciativě křesťanské organizace Aid to the Church in Need. Akce se v tentýž den koná na dalších místech ve světě - mj. v Londýně, Bratislavě, Vídni, Budapešti, na Filipínách. Informace o hlavní aktivitě v Praze najdeme na farní nástěnce.
  • Příští neděle je první adventní neděle.
  • Prosba o finanční podporu. Pokračujeme v postupné rekonstrukci farního areálu v Ořechu (komíny, branka, oprava zvonů) a areálu kostela v Řeporyjích (ohradní zeď). Větší opravy nejsme schopni realizovat bez dotací. Farnost ovšem potřebuje také dary od farníků, abychom byli schopni zaplatit nutný podíl farnosti, nebo další menší opravy. Z těchto důvodů jsme odkázáni na štědrost farníků a dalších dárců, kterým za jejich dosavadní podporu děkujeme. Peníze lze poslat na farní učet:  381979389/0800. Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.           

Liturgický kalendář:

Neděle 24.11. - Slavnost Ježíše Krista Krále

Pondělí 25.11. - sv. Kateřina Alexandrijská

Sobota 23.11. - Svátek sv. Ondřeje

Neděle 1.12. - 1. neděle adventní


Publikováno: 23. 11. 2019 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky