Ohlášky 24. ledna 2021

/ Ohlášky / Ohlášky 24. ledna 2021

Ohlášky – 24. ledna 2021

  • Týden modliteb za jednotu křesťanů. Zveme vás k modlitební účasti na Týdnu modliteb za jednotu křesťanů, který se koná od 18. do 25. ledna 2021. Tématem nadcházejícího Týdne modliteb za jednotu křesťanů je „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce“ (srov. J 15,5-9).
  • Výuka náboženství se koná online každé pondělí v 17.15 hodin.
  • Duchovní impulzy pro dospělé v postní době. Nabízíme 7. pondělních online setkání s P. Mariuszem. Cílem těchto setkání bude společné zastavení se nad biblickými texty z Markova evangelia, které mohou být pomocí v znovuobjevení a fascinací osoby Ježíše Krista. První setkání se uskuteční v pondělí 15. února v 18.30 hodin. Link k připojení online bude zaslán z farní kanceláře všem, kteří jsou ve farní databázi. V případě zájmu kontaktujte přímo P. Mariusze.
  • Dle usnesení Vlády ČR lze pořádat bohoslužby z obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, tzn. že na bohoslužbě může být přítomno max. 10 lidí. Chtěl bych vás tedy požádat o uplatnění pravidla sebekontroly.
  • Upozorňujeme na další nové bohoslužby, které jsme přidali. V sobotu v 18.00 hodin v kostele v Řeporyjích a v neděli v 18.00 hodin v kostele v Ořechu.
  • Upozorňujeme na možnost přispívat finančně převodem na farní účty.

Běžný účet: 381979389/0800, Transparentní účet:5843453369/0800 na opravu kostela v Ořechu (http://www.farnostorech.cz/informace-a-fakta/kontakt).​

 

Liturgický kalendář:

Neděle 24. 1. - 3. neděle v mezidobí, sv. František Saleský
Pondělí 25. 1. - Svátek Obrácení svatého Pavla
Úterý 26. 1. - sv. Timotej a Titus
Středa 27. 1. - sv. Anděla Mericiová
Čtvrtek 28. 1. - sv. Tomáš Akvinský
Pátek 29. 1. - sv. Sulpicius
Sobota 30. 1. - sv. Martina
Neděle 31. 1. - 4. neděle v mezidobí, sv. Jan Bosko


Publikováno: 23. 1. 2021 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky