Ohlášky 24. června 2018

/ Ohlášky / Ohlášky 24. června 2018

Ohlášky – 24. června 2018

  • Katecheze pro děti bude v pondělí 25. 6. v 17.15 hod. na faře v Ořechu.
  • Svatopetrská sbírka na bohoslovce. Dnes se koná finanční sbírka na bohoslovce. V loňském roce bylo vybráno 703 876,- Kč a prostředky byly použity na stravné bohoslovců (včetně příspěvků na stravu a ubytování při seminářích jáhnů), byl poskytnut příspěvek na provoz Nadaci Arcibiskupského semináře v Praze, dále byly poskytnuty jednorázové příspěvky bohoslovcům.
  • Příští neděle tj. 1.7. v 11.00 v Řeporyjích se koná poutní mše sv. u příležitosti slavnosti sv. Petra a Pavla, patronů našeho kostela. Po mši sv. bude následovat společné agapé před kostelem. Předem děkujeme těm, kteří přinesou něco na společný stůl.
  • Pravidelný čtvrteční Eucharistický výstav v době prázdnin se nekoná.
  • Výuka náboženství v novém školním roce 2018/2019 bude opět pravidelně v pondělí v 17.15. První setkání se uskuteční 10. záři 2018. Na webových stránkách farnosti (www.farnostorech.cz) v kolonce „Aktuality“ budou k dispozici, od příští neděle, přihlášky.
  • Petice na podporu manželství. Žijeme v době, kdy se různí jednotlivci i vlivné skupiny snaží útočit a zpochybňovat nezaměnitelnou, Bohem stvořenou identitu muže a ženy i jejich jedinečný, trvalý vztah v manželství, otevřený přirozeně plození dětí.  V naší zemi se v současné době určitá skupina snaží o změnu ústavy a v ní zakotveného manželství jako svazku muže a ženy. Je třeba, abychom se my katoličtí křesťané a všichni rozumní lidé snažili pozvednout svůj hlas a udělat, co bude možné, abychom tomuto zabránili. Pan kardinál žádá všechny věřící k podepsání petice osobně na arších nebo na internetu na adrese: http://www.alipro.cz/novinky 
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

 

 

Liturgický kalendář:

Neděle 24.6. - Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Úterý 26.6. - sv. Jan a Pavel

Středa 27.6. - sv. Cyril Alexandrijský

Čtvrtek 28.6. - sv. Irenej

Pátek 29.6. - Slavnost sv. Petra a Pavla

Sobota 30.6. - sv. prvomučedníci římští

Neděle 1.7. - 13. neděle v mezidobí


Publikováno: 24. 6. 2018 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky